RSS
szukaj
A A A K
SmodBIP

Udostępnianie informacji publicznej

 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK


Zasady dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.      o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wniosek w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych     w BIP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego prosimy wysyłać na adres: galeria@galeriaslendzinskich.pl

Ustawa o dostępie do informacji publicznejOpublikował: Arkadiusz Puchalski
Publikacja dnia: 09.06.2017
Podpisał: Arkadiusz Puchalski
Dokument z dnia: 09.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 482