Misja

 

 

Celem działalności Galerii jest upowszechnianie i udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich oraz prezentowanie dorobku i historii lokalnego środowiska artystycznego.
 
 
Galeria realizuje swoją misje poprzez nabywanie, przechowywanie i konserwacje dzieł sztuki, prowadzenie badań, organizowanie wystaw, prowadzenie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i upowszechnieniowej.
 
 
Struktura organizacyjna Galerii wyodrębnia cztery działy: Dział Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych
Dział Wystaw i Wydawnictw, Dział Zbiorów i Wystaw Fotografii, Dział Edukacji.
 
 
Od 1993 roku organizowane są cykliczne imprezy  „Czwartki u Sleńdzińskich”, w ramach których odbywają się spotkania autorskie, promocje książek, koncerty i recitale muzyki poważnej. Na te spotkania, oprócz gości z regionu i kraju, zapraszamy również przedstawicieli polskich środowisk artystycznych zamieszkałych za wschodnią granicą.
 
 
Galeria wydaje kwartalnik muzealny „Ananke” oraz katalogi wystaw czasowych. W 2004 roku ukazał się album "Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku", w bogatej szacie edytorskiej, prezentujący zbiory oraz pełne biografie wileńskich twórców.