Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej jest pierwszą w regionie cykliczną imprezą poświęconą Muzyce Dawnej. Festiwal, jako jeden ze stałych punktów w rocznym programie działań kulturotwórczych Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, nawiązuje do postaci donatorki Galerii, Julitty Sleńdzińskiej: klawesynistki, pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, jednej z prekursorek gry na instrumentach historycznych w Polsce. Od pierwszej edycji (2009) Festiwal stanowi kluczowe przedsięwzięcie w zakresie upowszechniania Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Jednak rekonstrukcje dzieł „dawnych mistrzów”, w oparciu o rzetelną wiedzę o stylistyce epoki, są w założeniu koncepcyjnym Festiwalu jedynie punktem wyjścia do twórczego wglądu w fundamentalne wartości sztuk dawnych epok.

 

W założeniu artystycznym Festiwalu, każdorazowa edycja ma formę muzycznego eseju, spiętego jednym tematem, ideą przewodnią. Publiczność obcuje z muzyką wykonywaną na instrumentach historycznych (bądź ich kopiach), bierze udział w wydarzeniach  towarzyszących, ma do dyspozycji foldery programowe. Jest zaproszona nie tylko do odbioru wartościowej i atrakcyjnej muzyki, lecz także do własnej interpretacji i współudziału w refleksji nad zjawiskami kulturowymi.

 

Dyrektorem artystycznym i twórcą koncepcji Festiwalu od pierwszej edycji (2009) jest  Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuk muzycznych, specjalista w dziedzinie Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego. 

 

 

I MFMDimJS 2009     II MFMDimJS 2010     III MFMDimJS 2011  

 

IV MFMDimJS 2012    V MFMDimJS 2013   VI MFMDimJS 2014

 

7. MFMDimJS 2015    8. MFMDimJS 2016     9. MFMDimJS 2017

 

  10. MFMDimJS 2018   XI MFMDimJS 2019