Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej jest pierwszą w regionie cykliczną imprezą poświęconą Muzyce Dawnej. Festiwal, jako jeden ze stałych punktów w rocznym programie działań kulturotwórczych Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, nawiązuje do postaci donatorki Galerii, Julitty Sleńdzińskiej: klawesynistki, pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, jednej z prekursorek gry na instrumentach historycznych w Polsce. Od pierwszej edycji (2009) Festiwal stanowi kluczowe przedsięwzięcie w zakresie upowszechniania Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Jednak rekonstrukcje dzieł „dawnych mistrzów”, w oparciu o rzetelną wiedzę o stylistyce epoki, są w założeniu koncepcyjnym Festiwalu jedynie punktem wyjścia do twórczego wglądu w fundamentalne wartości sztuk dawnych epok.

 

W założeniu artystycznym Festiwalu, każdorazowa edycja ma formę muzycznego eseju, spiętego jednym tematem, ideą przewodnią. Publiczność obcuje z muzyką wykonywaną na instrumentach historycznych (bądź ich kopiach), bierze udział w wydarzeniach  towarzyszących, ma do dyspozycji foldery programowe. Jest zaproszona nie tylko do odbioru wartościowej i atrakcyjnej muzyki, lecz także do własnej interpretacji i współudziału w refleksji nad zjawiskami kulturowymi.

 

Dyrektorem artystycznym i twórcą koncepcji Festiwalu od pierwszej edycji (2009) jest  Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuk muzycznych, specjalista w dziedzinie Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego. 

 

 

 I FMDimJS 2009      II FMDimJS 2010      III FMDimJS 2011  

 

 IV FMDimJS 2012     V FMDimJS 2013    VI FMDimJS 2014

 7. FMDimJS 2015     8. FMDimJS 2016      9.FMDimJS 2017