Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

 

Recitale klawesynowe oraz kameralne koncerty prezentujące muzykę dawną odbywają się w Galerii właściwie od początku

jej istnienia. Uwieńczeniem tych długoletnich działań stał się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej, którego myśl zorganizowania dojrzewała w ciągu ostatnich kilku lat. 

 

Pierwsza jego edycja  odbyła się w czerwcu 2009 roku, w ramach Dni Miasta Białegostoku, z inicjatywy Mariusza Kostro, ówcześnie p.o. dyrektora Galerii oraz od lat współpracującej z Galerią klawesynistki – Anny Urszuli Kucharskiej. Uznanie publiczności, frekwencja sluchaczy oraz wysoki poziom artystyczny wpłynęły na decyzję o kontynuowaniu przedsięwzięcia w kolejnych latach.

 

Festiwal jest obecnie jednym z głównych punktów w  planie kulturotwórczych działań Galerii. Koncerty są całkowicie zorientowane na prezentacje muzyki dawnej w konwencji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego, co oznacza wykonywanie utworów baroku, klasycyzmu, romantyzmu na instrumentach historycznych bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane dzieła.

Główna idea przedsięwzięcia, a więc promocja profesjonalnego wykonawstwa muzyki dawnej jest nawiązaniem do tradycji miasta sięgającej świetności mecenatu artystycznego hetmana Jana Klemensa Branickiego. Festiwal posiada także walor promocji Białegostoku.

 

 

 I FMDimJS 2009      II FMDimJS 2010      III FMDimJS 2011  

 

 IV FMDimJS 2012     V FMDimJS 2013    VI FMDimJS 2014

 7. FMDimJS 2015     8. FMDimJS 2016