12. Julliet EM Festival (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej)

31 lipca - 8 listopada 2020

"W przestrzeni Nieredukowalnego Ja"

 

 

Organizator: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Dyrektor Artystyczna Festiwalu: Anna Urszula Kucharska

Realizacja: Agnieszka Szwajgier (Polskie Radio)

 

 

O Festiwalu:

 

Julliet EM Festival (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej), pierwszy w Polsce pół.-wsch., nowatorski festiwal muzyki dawnej, od 11 lat jest jednym ze stałych punktów w ofercie kulturalnej Miasta Białegostoku. Nawiązuje do postaci donatorki Galerii im. Sleńdzińskich - ostatniej z rodu wileńskich artystów plastyków, jednej z prekursorek gry na kopiach klawesynów historycznych w Polsce, klawesynistki i pedagoga.

 

Tytuł tegorocznej edycji (31.07–8.11.2020( to „W przestrzeni Nieredukowalnego Ja”. Idea przewodnia nawiązuje do poszukiwania definicji duszy transcendentnej i dyskursu, który w początkach epoki nowożytnej przybiera formę wojny filozoficznej - jednej z wielu w dręczonej epidemiami konfliktów epoce, którą - wg historyków - kończy rewolucja francuska.

 

Myśl przewodnia, jest rozwinięta w poszczególnych 25 wydarzeniach Festiwalu: koncertach, muzycznych prelekcjach i mini-panelach dyskusyjnych – stylizowanych na formy dziennikarstwa radiowego (audycja, transmisja koncertu, wywiad z artystą, słuchowisko, reportaż) i transmitowanych online.

 

25 wydarzeń muzycznych, stylizowanych na audycje radiowe, jest dostępne na platformach podcastowych: Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, RadioPublic, Spotify, Acast, Spreaker oraz festiwalowym kanale YouTube. Materiały będą stopniowo umieszczane i utrzymane do końca festiwalu. Część wydarzeń zostanie udostępniona przez partnerów medialnych i organizacyjnych w ich przestrzeni wirtualnej i czasie antenowym.

 

Program skoncentrowany wokół idei tytułowej - „W przestrzeni Nieredukowalnego Ja" - został podzielony na 7 części, stylizowanych na radiowe ramówki".

 

Każda ramówka zawiera wydarzenie główne – KONCERT/SŁUCHOWISKO/FILM oraz wydarzenie wprowadzające w tematykę – 12.&HOUSTON FESTIWALOWY KWADRANS FILOZOFICZNY.

W każdej kolejnej części pojawiają się nowe wydarzenia towarzyszące: W PRACOWNI ARTYSTY, Z ARCHIWUM J., TROPIĄC TERMINOLOGIĘ.

 

Wzorem poprzednich edycji Julliet EM Festiwalu, jego charakterystyczna formuła oparta o ideę „zapożyczenia” między dyscyplinami artystycznymi oraz dobór wybitnych artystów pozostaje bez zmian.

 

Program edycji będzie realizowany przez polskich wirtuozów instrumentów historycznych, którzy w działalności artystycznej na równi z rekonstrukcją i stylową interpretacją utworów XVI-XVIII wieku, prezentują własne aranżacje, transkrypcje, improwizacje i kompozycje. Wystąpią: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Anna Urszula Kucharska, Judyta Tupczyńska, Marek Nahajowski oraz aktorzy – Maja Komorowska, Wiesław Komasa, Jarosław Kilian. Całość - stylizowaną na „dziennikarstwo radiowe” - będzie realizować dziennikarka Polskiego Radia – Agnieszka Szwajgier.

 

Julliet EM Festival to jedyny całkowicie muzyczny festiwal w Polsce, który prezentując muzykę dawną na najwyższym profesjonalnym poziomie, konstruowany jest na wzór formy filozoficznego eseju. Słuchacz zostaje włączony w tok myślenia oparty o skojarzenia, ewokowane przez kolejność koncertów, wybór szczegółowy programu, grafikę materiałów promujących. Sposób narracji, inspirowany norwidowską „teorią przemilczeń i niedopowiedzeń”, pomimo sugestii interpretacyjnych zawartych w tytule edycji, tytułach poszczególnych wydarzeń komentowanych zestawieniem utworów, ma jednak intencjonalnie formę otwartą. Konkluzje i pozamuzyczna puenta danej edycji są pozostawione indywidualnej wrażliwości Odbiorcy, jedynie zaproszonemu – przez układ wydarzeń festiwalowych (koncertów i imprez towarzyszących) do pójścia za narracją „autora”.

 

Dyrektorem artystycznym Julliet EM Festivalu i pomysłodawcą jego koncepcji jest Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuki muzycznej, pedagog, lingwistka, autorka scenariuszy spektakli z muzyką dawną.

 

 

Główne wydarzenia 12. Julliet EM Festivalu: godz. 20:12

          I. KONCERT

„Medytacja na  c z a s  u p r a g n i o n y”   #2

Piątek (31.07.2020), Sobota (8.08.2020),Niedziela (16.08.2020)

Wykonawcy: Martyna PastuszkaAdam PastuszkaTomasz PokrzywińskiKrzysztof FirlusAnna Urszula Kucharska

Program: J. J. FROBERGER, H. I. F. BIBER, J. S. BACH (ar. T. POKRZYWIŃSKI), Al. VILLENEUVE, A. U. KUCHARSKA

 

          II. FILM

„W poszukiwaniu Świętego Graala”,scen. Anna Urszula Kucharska   #5

Sobota (29.08.2020), Niedziela (6.09.2020)

 

          III. KONCERT

„Na granicy nieredukowalnego ja”   #9

Sobota (12.09.2020), Niedziela (20.09.2020)

Wykonawcy: Martyna PastuszkaAdam Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński

Program: J. S. BACH, J. S. BACH (ar. T. POKRZYWIŃSKI), Al. VILLENEUVE

 

          IV. KONCERT

„…pour passer…”   #13

Sobota (26.09.2020), Niedziela (4.10.2020)

Wykonawcy: Martyna PastuszkaTomasz PokrzywińskiKrzysztof FirlusAnna Urszula Kucharska

Program: J. J. FROBERGER, H. I. F. BIBER, J. S. BACH (ar. T. POKRZYWIŃSKI), A. U. KUCHARSKA

 

          V. FILM

„Most sztuki”, reż. Eugène Green (2004)   #17

Sobota (10.10.2020), Niedziela (18.10.2020)

 

          VI. KONCERT

„W mistyce liczb” cz.1   #20, cz.2   #21

Sobota (24.10.2020), Niedziela (1.11.2020)

Wykonawcy: Anna Urszula Kucharska

Program: J. S. BACH (BWV988), J. KOCHANOWSKI

 

       VII. SŁUCHOWISKO

„Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią” reż. Jarosław Kilian   #25

Sobota (30.10.2020), Niedziela (8.11.2020)

Wykonawcy: Maja KomorowskaWiesław Komasa, Agnieszka Szwajgier (kier. muzyczne)

 

 

Wydarzenie towarzyszące stałe 12. Julliet EM Festivalu:

12.&HOUSTON - Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny: godz. 9:12

W audycji udział biorą m.in.: prof. UMFC dr hab. T. Kobierzycki, prof. dr hab. T. Stępień, prof. UKSW dr hab. B. Adamczewski

I. „Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja”   #1

Piątek (31.07.2020), Sobota (8.08.2020), Niedziela (16.08.2020) 

    

II. „Osobność, osobowość i relacyjność”   #3

Piątek (21.08.2020), Sobota (29.08.2020), Niedziela (6.09.2020)   

      

III. „Proporcja, blask i Pseudo-Dionizy”   #6

Piątek (11.09.2020), Niedziela (20.09.2020) 

        

IV. „Racjonalizacja, medytacja, kontemplacja”   #10

Piątek (25.09.2020), Niedziela (4.10.2020)   

      

V. „Apollo i Marsjasz”   #14

Piątek (9.10.2020),Niedziela (18.10.2020) 

        

VI. „Wabi-sabi, teologia i numerologia”   #18

Piątek (23.10.2020), Niedziela (1.11.2020) 

        

VII. „Nieredukowalne-ja i nieredukowalne”   #22

Piątek (30.10.2020), Niedziela (8.11.2020)

 

 

Wydarzenie towarzyszące 12. Julliet EM Festivalu:

W PRACOWNI ARTYSTY: godz. 19:12

II. „Moje Drugie Ja i ja”- Spotkanie pre-koncertowe z Martyną Pastuszką   #4

Piątek (21.08.2020), Niedziela (6.09.2020)   

     

III. „Aranżacja i ja”- Spotkanie pre-koncertowe z Tomaszem Pokrzywińskim   #7

Piątek (11.09.2020), Niedziela (20.09.2020)   

     

IV. „Froberger i ja”- Spotkanie pre-koncertowe z Anną Urszulą Kucharską   #11

 Piątek (25.09.2020), Niedziela (4.10.2020)     

   

V. „Most sztuki i my” - Spotkanie pre-koncertowe z Agnieszką Szwajgier i Rafaelem Gabrielem Przybyłą  #15

Piątek (9.10.2020), Niedziela (18.10.2020) 

       

VII. „Oni i ja” - Spotkanie pre-koncertowe z Arkadiuszem Koperkiewiczem   #23

Piątek (30.10.2020), Niedziela (8.11.2020)

 

 

Wydarzenie towarzyszące 12. Julliet EM Festivalu:

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja: godz. 12:12          

III. „Z perspektywy flecisty” (Marek Nahajowski)   #8

Sobota (12.09.2020), Niedziela (20.09.2020) 

      

  IV. „Z perspektywy skrzypiec barokowych” (Judyta Tupczyńska)   #12

Sobota (26.09.2020), Niedziela (4.10.2020) 

       

V. „Z perspektywy miłośnika i znawcy” (Krzysztof Dix)   #16

Sobota (10.10.2020), Niedziela (18.10.2020)         

 

VII. „Z perspektywy lutnisty” (Witold Wilgos)   #24

Sobota (31.10.2020), Niedziela (8.11.2020)

 

 

Wydarzenie towarzyszące 12. Julliet EM Festivalu: 

ARCHIWUM J. – reportaż: godz. 19:12          

VI. „Esej filozoficzny czy Festiwal Muzyki Dawnej?”   #19

 Piątek (23.10.2020), Niedziela (1.11.2020)

 

 

Siedem „RAMÓWEK”

JULLIET EMMF RADIO 31.07 – 8.11.2020:

 

Julliet EMMF Radio prezentuje:

 

31 lipca - 8 listopada 2020

„W przestrzeni Nieredukowalnego Ja

12. Julliet EM Festival (12. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej)

ORGANIZATOR: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

DYREKTOR ARTYSTYCZNA FESTIWALU: Anna Urszula Kucharska

REALIZACJA: Agnieszka Szwajgier (Polskie Radio)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radio prezentuje: I

31.07-16.08.2020

 

31.07.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja”  #1

20:12

KONCERT

„Medytacja na  c z a s  u p r a g n i o n y”  #2

 

8.08.2020 – sobota

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja”  #1

20:12

KONCERT

„Medytacja na  c z a s  u p r a g n i o n y”  #2

 

16.08.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja”  #1

19:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja”  #1

20:12

KONCERT:

„Medytacja na  c z a s  u p r a g n i o n y”  #2

--------------------------------------------------------------------------------

 

Julliet EMMF Radio prezentuje: II

21.08-6.09.2020

 

21.08.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Osobność, osobowość i relacyjność”  #3

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Martyną Pastuszką

„Moje Drugie Ja i ja”  #4

 

29.08.2020 – sobota

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Osobność, osobowość i relacyjność”  #3

20:12

FILM: „W poszukiwaniu świętego Graala” scen.  Anna Urszula Kucharska    #6

 

6.09.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Osobność, osobowość i relacyjność”  #3

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Martyną Pastuszką

„Moje Drugie Ja i ja”  #4

20:12

FILM:

„W poszukiwaniu świętego Graala”, scen. Anna Urszula Kucharska  #6

--------------------------------------------------------------------------------

 

Julliet EMMF Radio prezentuje: III

11.09-20.09.2020

 

11.09.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Proporcja, blask i Pseudo-Dionizy”  #6

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Tomaszem Pokrzywińskim

„Aranżacja i ja”  #7

 

12.09.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy flecisty”  #8

20:12

KONCERT:

„Na granicy nieredukowalnego ja”  #9

 

20.09.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Proporcja, blask i Pseudo-Dionizy”  #6

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy flecisty”  #8

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Tomaszem Pokrzywińskim

„Aranżacja i ja”  #7

20:12

KONCERT:

„Na granicy nieredukowalnego ja”  #9

--------------------------------------------------------------------------------

 

Julliet EMMF Radio prezentuje: IV

25.09-4.10.2020

 

25.09.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Racjonalizacja, medytacja, kontemplacja”  #10

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Anną Urszulą Kucharską

„Froberger i ja”  #11

 

26.09.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy skrzypiec barokowych”  #12

20:12

KONCERT:

„…pour passer…”  #13

 

4.10.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Racjonalizacja, medytacja, kontemplacja”  #10

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja  #12

„Z perspektywy skrzypiec barokowych”

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Anną Urszulą Kucharską

„Froberger i ja”  #11

20:12

KONCERT:

„…pour passer…”  #13

--------------------------------------------------------------------------------

 

Julliet EMMF Radioprezentuje: V

9.10-18.10.2020

 

9.10.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Apollo i Marsjasz”  #14

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Agnieszką Szwajgier i Rafaelem Gabrielem Przybyłą

„Most sztuki i my”  #15

 

10.10.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy miłośnika i znawcy”  #16

20:12

FILM:

„Most sztuki”, reż. Eugène Green (2004)  #17

 

18.10.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Apollo i Marsjasz”  #14

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy miłośnika i znawcy”  #16

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Agnieszką Szwajgier i Rafaelem Gabrielem Przybyłą

„Most sztuki i my”  #15

20:12

FILM:

„Most sztuki”, reż. Eugène Green (2004)  #17

--------------------------------------------------------------------------------

 

Julliet EMMF Radio prezentuje: VI

25-31.10.2020

 

25.10.2020 – niedziela

20:12

KONCERT:

„W mistyce liczb”  #20

J. S. Bach (1685-1750) – Wariacje Goldbergowskie cz.1

klawesyn – Anna Urszula Kucharska

 

31.10.2020 – sobota

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Wabi-sabi, teologia i numerologia”  #18

19:12

ARCHIWUM J. – reportaż 

„Esej filozoficzny czy Festiwal Muzyki Dawnej?”  #19

Przesunięte na rok 2021 – ze względu na niemożność przeprowadzenia wywiadów 

20:12

KONCERT:

„W mistyce liczb”   #21

J. S. Bach (1685-1750) – Wariacje Goldbergowskie cz.2

klawesyn – Anna Urszula Kucharska

--------------------------------------------------------------------------------

 

Julliet EMMF Radio prezentuje: VII

1- 8.11.2020

 

1.11.2020 – niedziela

20:12

SŁUCHOWISKO:

„Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią”/#25/

kier. muzyczne Agnieszka Szwajgier, reż. Jarosław Kilian  #25

 

7.11.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy lutnisty”  #24

 

8.11.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

Nieredukowalne-ja i nieredukowalne”  #22

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie z archeologiem Arkadiuszem Koperkiewiczem

„Oni i ja”  #23

20:12

SŁUCHOWISKO:

„Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią”  #25

kier. muzyczne Agnieszka Szwajgier, reż. Jarosław Kilian