13. Julliet EM Festival

 

"Demistyfikacje"

31 lipca - 12 września 2021

 

Idea przewodnia 13. edycji:

13. edycja (31.07–12.09.2021) pt: „Demistyfikacje” nawiązuje do fenomenu mieszania się faktu i rzeczywistości wyobrażonej w kulturze, w tym Wykonawstwie Historycznym Muzyki Dawnej. Eksperymentalne przedstawienie tych procesów i myśl przewodnia będą rozwinięte w 13. wydarzeniach Festiwalu: koncertach live oraz wydarzeniach stylizowanych na formy dziennikarstwa radiowego (audycja, transmisja koncertu, dokument, wywiad z artystą, słuchowisko) i transmitowanych on-line na platformach podcastowych i kanale YT:

https://www.youtube.com/channel/UCL7WLG-qojUYUQIN1_09n2A/featured

 

Wykonawcy:

Program edycji będzie realizowany przez polskich wirtuozów instrumentów historycznych, którzy w działalności artystycznej na równi z rekonstrukcją i stylową interpretacją utworów XVI-XVIII wieku, prezentują własne aranżacje, transkrypcje, improwizacje i kompozycje. W realizacji 13. wydarzeń muzycznych i towarzyszących audycji wezmą udział: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Adam Pastuszka, Anna Urszula Kucharska, Judyta Tupczyńska, Marek Nahajowski, Krzysztof Dix, Maria Wilgos, Agnieszka Mazur, Aleksandra Hanus, Agnieszka Szwajgier, Witold Wilgos, Agnieszka Obst-Chwała, Sławomir Zubrzycki, Jerzy Łazewski, Gustavo Gargiulo, Boris Donné. Nagrania i postprodukcję wydarzeń stylizowanych na „dziennikarstwo radiowe” zrealizuje Sounds&Stories pod kierownictwem Agnieszki Szwajgier.

 

Dyrektorem artystycznym Julliet EM Festivalu i pomysłodawcą jego koncepcji jest Anna Urszula Kucharska – wybitna klawesynistka, doktor sztuki muzycznej, pedagog, lingwistka, autorka scenariuszy spektakli i eksperymentalnych audycji z muzyką dawną.

 

Odbiorca:

Festiwal adresowany jest do koneserów Wykonawstwa Historycznego, publiczności szukającej nowych ujęć spopularyzowanej już w Polsce Muzyki Dawnej. Dzięki włączeniu do programu form stylizowanych na dziennikarstwo radiowe, Julliet EM Festival będzie też ambitną rozrywką dla młodzieży artystycznej (uczniów szkół muzycznych) i dla początkujących melomanów - osób poszukujących wartościowej sztuki oraz przystępnych dróg do jej lepszego zrozumienia.

_______________________________________________________________________________________________

 

12. Julliet EM Festival

 

"W przestrzeni Nieredukowalnego Ja"

online: 31 lipca – 8 listopada 2020

 
 
Tytuł tegorocznej edycji (31.07–8.11.2020( to „W przestrzeni Nieredukowalnego Ja”. Idea przewodnia nawiązuje do poszukiwania definicji duszy transcendentnej i dyskursu, który w początkach epoki nowożytnej przybiera formę wojny filozoficznej - jednej z wielu w dręczonej epidemiami konfliktów epoce, którą - wg historyków - kończy rewolucja francuska.

Myśl przewodnia, jest rozwinięta w poszczególnych 25 wydarzeniach Festiwalu: koncertach, muzycznych prelekcjach i mini-panelach dyskusyjnych – stylizowanych na formy dziennikarstwa radiowego (audycja, transmisja koncertu, wywiad z artystą, słuchowisko, reportaż) i transmitowanych online.

25 wydarzeń muzycznych, stylizowanych na audycje radiowe, jest dostępne na platformach podcastowych: Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, RadioPublic, Spotify, Acast, Spreaker oraz festiwalowym kanale YouTube. Materiały będą stopniowo umieszczane i utrzymane do końca festiwalu. Część wydarzeń zostanie udostępniona przez partnerów medialnych i organizacyjnych w ich przestrzeni wirtualnej i czasie antenowym.

Program skoncentrowany wokół idei tytułowej - „W przestrzeni Nieredukowalnego Ja" - został podzielony na 7 części, stylizowanych na radiowe ramówki".

Każda ramówka zawiera wydarzenie główne – KONCERT/SŁUCHOWISKO/FILM oraz wydarzenie wprowadzające w tematykę – 12.&HOUSTON FESTIWALOWY KWADRANS FILOZOFICZNY.

W każdej kolejnej części pojawiają się nowe wydarzenia towarzyszące: W PRACOWNI ARTYSTY, Z ARCHIWUM J., TROPIĄC TERMINOLOGIĘ.

Wzorem poprzednich edycji Julliet EM Festiwalu, jego charakterystyczna formuła oparta o ideę „zapożyczenia” między dyscyplinami artystycznymi oraz dobór wybitnych artystów pozostaje bez zmian.

Program edycji realizowany przez polskich wirtuozów instrumentów historycznych, którzy w działalności artystycznej na równi z rekonstrukcją i stylową interpretacją utworów XVI-XVIII wieku, prezentują własne aranżacje, transkrypcje, improwizacje i kompozycje. Wystąpią: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Anna Urszula Kucharska, Judyta Tupczyńska, Marek Nahajowski oraz aktorzy – Maja Komorowska, Wiesław Komasa, Jarosław Kilian. Całość - stylizowaną na „dziennikarstwo radiowe” - będzie realizować dziennikarka Polskiego Radia – Agnieszka Szwajgier.

Julliet EM Festival to jedyny całkowicie muzyczny festiwal w Polsce, który prezentując muzykę dawną na najwyższym profesjonalnym poziomie, konstruowany jest na wzór formy filozoficznego eseju. Słuchacz zostaje włączony w tok myślenia oparty o skojarzenia, ewokowane przez kolejność koncertów, wybór szczegółowy programu, grafikę materiałów promujących. Sposób narracji, inspirowany norwidowską „teorią przemilczeń i niedopowiedzeń”, pomimo sugestii interpretacyjnych zawartych w tytule edycji, tytułach poszczególnych wydarzeń komentowanych zestawieniem utworów, ma jednak intencjonalnie formę otwartą. Konkluzje i pozamuzyczna puenta danej edycji są pozostawione indywidualnej wrażliwości Odbiorcy, jedynie zaproszonemu – przez układ wydarzeń festiwalowych (koncertów i imprez towarzyszących) do pójścia za narracją „autora”.

_______________________________________________________________________________________________

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej  /  Julliet EM Festival

 

"Archetyp, idiom i eksperyment"

Białystok, 20 lipca – 4 sierpnia 2019

 
 
Ideą przewodnią XI edycji była relacja pomiędzy tradycją a kreatywnością w Wykonawstwie Historycznie Poinformowanym, a także w samej stylistyce XVI, XVII i XVIII wieku. Tytuł edycji – “Archetyp, idiom i eksperyment” – proponował spojrzenie na muzykę dawną poprzez pryzmat trzech kategorii:
 
- archetypów obecnych w odniesieniach literackich inspirujących tematykę kompozycji,
- idiomów kształtujących formy muzyczne oraz stylistykę poszczególnych instrumentów ,
- eksperymentu – kategorii niezbędnej w znajdowaniu nowych środków wyrazu, technik kompozytorskich i kryteriów estetycznych, ale także w samym procesie rekonstrukcji dawnych praktyk wykonawczych.
 
Poprzez te trzy kategorie – archetyp, idiom i eksperyment – spojrzeliśmy również na obecne tendencje w kilkudziesięcioletniej już tradycji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego:
- różne wzorce estetyczne jakie reprezentują 3 pokolenia muzyków grających na instrumentach dawnych,
- eksperymenty interpretacyjne w przestrzeni stworzonej dzięki ustaleniu idiomatycznych zasad interpretacji Muzyki Dawnej.
 
 
Z okazji XI edycji Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej otrzymał dodatkową, alternatywną nazwę: Julliet EM Festival (Julliet Early Music Festival). Pełni ona funkcję „nick-name`u. Słowo „Julliet”, wzięte z utworu klawesynowego „La Julliet” (13èm Ordre, III księga Pièces de Clavecin Françoisa Couperina) nawiązuje do Julitty-klawesynistki, a także lipca, w którym zaczyna się Festiwal, zaś jego Patronka świętuje urodziny.
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________

10. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 
„Językiem uniwersalnym, językiem własnym”
Białystok 22.07 – 5.08 2018
 
 
W dziesiątej edycji 2018 powróciliśmy do początków ideowych Festiwalu – wiary w etos muzyki dawnej w jej najbardziej transparentnej postaci. Edycja dziesiąta – Językiem uniwersalnym, językiem własnym  nawiązywała do założycielskiej tezy ruchu HIP, czyli spojrzenia na muzykę jako na mowę: wyrafinowany, a jednocześnie najbardziej bezpośredni system znaków służący komunikowaniu tego, co dla człowieka fundamentalne.
 
Mamy nadzieję, że jubileuszowa edycja dostarczyła Państwu wielu przeżyć estetycznych i – jak w latach poprzednich – pozwolili się Państwo zaprosić do wspólnych rozważań nad funkcją oraz istotą muzyki w naszym starym świecie.
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________

9.  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

Krótka historia historyczności"

Białystok 30.07 – 6.08.2017

 

Dziewiąta aedycja miała charakter szczególny, ze względu na jubileuszowy Rok Julitty Sleńdzińskiej. Tematyka wydarzeń festiwalowych ogniskowała się wokół samej – już ponad półwiecznej – tradycji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego. Festiwalowe koncerty i spektakle były rodzajem hołdu złożonego prekursorom tego ruchu wykonawczego, a publiczność – dzięki folderom i prelekcjom panelu popularno-naukowego – mogła dowiedzieć się więcej o inspiracjach i pryncypiach „wykonawstwa historycznego”. Sam tytuł 9-tej edycji – „Krótka historia historyczności” – nawiązywał do wydanej w 2007 książki Bruce`a Haynesa: The End of Early MusicPublikacja ta, ukazując różne aspekty „autentycznego wykonawstwa muzyki minionych epok”, stawia śmiałą tezę: muzyka dawna, będąc już częścią naszego życia koncertowego, właśnie przestaje być muzyką „dawną”.

 

Tegoroczny program obejmujmował repertuar szeroki chronologicznie, od XII do XVIII wieku. W propozycjach koncertowych znaleźliśmy muzykę średniowieczną w wykonaniu prominentnego szwajcarskiego zespołu Ensemble Peregrina, pokaz renesansowych instrumentów dętych w utworach z polskich tabulatur lutniowych i organowych, a także występ pierwszego koncertmistrza legendarnego brytyjskiego zespołu The English Concert – Simon’a Standage’a. Koncert anonsujący Festiwal, oraz końcowy spektakl muzyczny, zasygnalizował nowe tendencje ujawniające się w adaptacji archiwalnych kompozycji i instrumentów historycznych do współczesnego życia muzycznego – kolaż dźwiękowy, modernistyczny synkretyzm, świadome aranżacje repertuaru należącego pierwotnie do zdobyczy „muzycznej archeologii”.

 

Towarzyszący wydarzeniom koncertowym panel popularno-naukowy ukazał publiczności proces odkrywania muzyki dawnej z punktu widzenia praktyków, którzy współtworzą tę półwieczną tradycję wykonawczą.

 

1. FOTORELACJA          2. FOTORELACJA          3. FOTORELACJA

4 .FOTORELACJA          5. FOTORELACJA          6. FOTORELACJA

______________________________________________________________________________________________

8.  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Między Trivium a Quadrivium”

Białystok, 20-27 sierpnia 2016

7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej
 
„Mądrze piękne i pięknie zuchwałe”
 
Białystok 23-29 sierpnia 2014
 
Organizator:
Galeria im. Sleńdzińskich
Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Anna Urszula Kucharska
 
 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej jest jednym ze stałych punktów w rocznym harmonogramie kulturotwórczych przedsięwzięć Galerii. Idea przewodnia Festiwalu, kultywowanie profesjonalnego wykonawstwa muzyki dawnej w barokowym Białymstoku, nawiązuje do działalności donatorki Galerii – Julitty Sleńdzińskiej: klawesynistki, pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, a także do świetności kapeli dworskiej Jana Klemensa Branickiego, miłośnika muzyki i mecenasa sztuk.
 
Wypadająca w tym roku VII edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 23-29 sierpnia 2015. Cykl koncertów i imprez towarzyszących pod wspólnym tytułem „Mądrze piękne i pięknie zuchwałe” podejmie tematykę udziału kobiet w kulturze baroku jako podmiotów działania twórczego, a także źródła inspiracji. Zabrzmią najwybitniejsze dzieła muzyki dawnej, w tym kompozytorek (E.C. de la Guerre, B.Strozzi, F.Caccini), utwory powstałe pod mecenatem kobiet i pisane dla wybitnych wirtuozek i ich zespołów: Concerto delle donne z Ferrary lub słynnego weneckiego zespołu dziewcząt z Ospedale della Pietà.
 
Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii, Włoch i Boliwii.
 
 
Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego.
 
Festiwal, od pierwszej edycji (2009), jest kluczowym przedsięwzięciem w zakresie upowszechniania Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.
 
Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuk muzycznych, specjalista w dziedzinie Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego.

 

 

Ósma edycja Festiwalu, odbyła się w dniach 20-27 sierpnia 2016  i wzorem lat ubiegłych stanowił ją cykl koncertów i imprez towarzyszących, powiąznych wspólnym motywem przewodnim. Tegoroczna edycja proponowała spojrzenie na muzykę baroku jako sztukę epoki uznawanej w filozofii za poczatek nowożytności, ale jednocześnie zakorzenioną głęboko w tradycji średniowiecznej teorii muzyki, sztukę, która początkiem XVII wieku z nauki o liczbach w czasie” stała się dziedziną z pogranicza  humanistyki i nauk ścisłych.

 

Tytuł edycji 2016, „Między trivium a quadrivium, nawiązywał do średniowiecznego podziału Artes Liberales, w którym muzyka, obok geometrii, arytmetyki i astronomii, stanowiła quadrivium dyscyplin matematycznych. Początkiem XVII wieku  w sztuce kompozycji obok prawideł matematycznych jawiły się wzorce zaczerpnięte z retoryki, gramatyki i dialektyki. Prezentowane w ósmej edycji utwory mistrzów XVII i XVIII wieku, eksponowały ten dualizm myślenia muzycznego: łączenia konstrukcji utworu opartej o liczbę z posługiwaniem się retoryczną, ekspresyjną narracją muzyczną.

 

 

fotorelacja 1           fotorelacja 2         fotorelacja 3 

 

fotorelacja 4          fotorelacja 5          fotorelacja 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

7.  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Mądrze piękne i pięknie zuchwałe”

Białystok, 23-29 sierpnia 2015

7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej
 
„Mądrze piękne i pięknie zuchwałe”
 
Białystok 23-29 sierpnia 2014
 
Organizator:
Galeria im. Sleńdzińskich
Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Anna Urszula Kucharska
 
 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej jest jednym ze stałych punktów w rocznym harmonogramie kulturotwórczych przedsięwzięć Galerii. Idea przewodnia Festiwalu, kultywowanie profesjonalnego wykonawstwa muzyki dawnej w barokowym Białymstoku, nawiązuje do działalności donatorki Galerii – Julitty Sleńdzińskiej: klawesynistki, pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, a także do świetności kapeli dworskiej Jana Klemensa Branickiego, miłośnika muzyki i mecenasa sztuk.
 
Wypadająca w tym roku VII edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 23-29 sierpnia 2015. Cykl koncertów i imprez towarzyszących pod wspólnym tytułem „Mądrze piękne i pięknie zuchwałe” podejmie tematykę udziału kobiet w kulturze baroku jako podmiotów działania twórczego, a także źródła inspiracji. Zabrzmią najwybitniejsze dzieła muzyki dawnej, w tym kompozytorek (E.C. de la Guerre, B.Strozzi, F.Caccini), utwory powstałe pod mecenatem kobiet i pisane dla wybitnych wirtuozek i ich zespołów: Concerto delle donne z Ferrary lub słynnego weneckiego zespołu dziewcząt z Ospedale della Pietà.
 
Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii, Włoch i Boliwii.
 
 
Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego.
 
Festiwal, od pierwszej edycji (2009), jest kluczowym przedsięwzięciem w zakresie upowszechniania Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.
 
Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuk muzycznych, specjalista w dziedzinie Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego.
 
 
7. edycja Festiwalu odbyła się w dniach 23-29 sierpnia 2015. Cykl koncertów i imprez towarzyszących pod wspólnym tytułem „Mądrze piękne i pięknie zuchwałe” podejmował tematykę udziału kobiet w kulturze baroku jako podmiotów działania twórczego, a także źródła inspiracji.
Zabrzmiały najwybitniejsze dzieła muzyki dawnej, w tym kompozytorek (E.C. de la Guerre, B.Strozzi, F.Caccini), utwory powstałe pod mecenatem kobiet i pisane dla wybitnych wirtuozek i ich zespołów: Concerto delle donne z Ferrary lub słynnego weneckiego zespołu dziewcząt z Ospedale della Pietà.

 

Podczas zaplanowanych koncertów wystąpili uznani artyści z całej Polski, a także
 Wielkiej Brytanii, Włoch i Boliwii.
Koncertom, jak co roku, towarzyszyły prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego.
 
 
fotorelacja 1         fotorelacja 2         fotorelacja 3         fotorelacja 4         fotorelacja 5

______________________________________________________________________________

 

6. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Z nowego świata z dawnego świata”

Białystok, 24-29 sierpnia 2014

 

6. edycja Festiwalu odbyła się w dniach 24-29 sierpnia 2014. Cykl koncertów i imprez towarzyszących pod wspólnym tytułem „Z nowego świata z dawnego świata” nawiązywał do zjawiska adaptacji sztuki danej kultury w zupełnie odległej estetycznie cywilizacji. W bogactwie stylistycznym epoki baroku, szczególnym przykładem takiej muzycznej akulturacji, jest styl zwany barokiem misyjnym lub jezuickim. W Ameryce Południowej zachowała się ogromna kolekcja muzyki powstałej w Redukcjach Jezuickich w XVII i XVIII wieku.

 

Podczas zaplanowanych koncertów zaprezentowane zostały utwory z XVIII-wiecznych manuskryptów odkrytych w Boliwii przez polskiego misjonarza, ks. prof. Piotra Nawrota.

 

Zabrzmiały polskie prawykonanie odtworzonej z Archiwów Muzycznych Chiquitos Moxos opery „San Ignacio”.

Wystąpili uznani artyści z Polski i zagranicy, m. in. boliwijski tenor Henry Villca Suntura.

Zaplanowany był również nadzwyczajny recital wybitnego włoskiego gambisty Paolo Pandolfo.

 

fotorelacja 1          fotorelacja 2           fotorelacja 3           fotorelacja 4

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Pokój w wiekach niepokoju”

Białystok, 24-31 sierpnia 2013

 

Piąta edycja to cykl koncertów i prelekcji, nawiązujący do dynamiki historycznej Europy XVII i XVIII wieku. Arcydzieła kameralnej muzyki europejskiej, które odzwierciedlają napięcia społeczne epoki oraz poszukiwanie enklawy pokoju w muzycznej harmonii zostały zaprezentowane przez artystów z Polski i zagranicy (Wielkiej Brytanii, Meksyku

i Japonii). Festiwal, oferując profesjonalnie wykonywaną muzykę dawną

(na instrumentach historycznych, w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki) służy upowszechnianiu w Białymstoku i regionie dorobku kultury muzycznej XVI, XVII i XVIII. Nawiązując do świetności kapeli dworskiej Jana Klemensa Branickiego, XVIII – wiecznego mecenasa sztuk i budowniczego Białegostoku, Festiwal wzmacnia tożsamość i ciągłość kulturową miasta.

 

W ramach Festiwalu odbyło się sześć koncertów (2 w Auli Magna Pałacu Branickich,

3 w Galerii im. Sleńdzińskich i 1 w Starym Kościele Farnym w Białymstoku) oraz dwie prelekcje. Zabrzmiały arcydzieła kameralnej muzyki europejskiej, które odzwierciedlają zarówno charakterystyczne dla społeczeństwa i jednostki tego czasu konflikty,

jak i poszukiwanie enklawy pokoju i harmonii wśród abstrakcji muzycznej rzeczywistości. W zaplanowanych koncertach usłyszeliśmy kompozycje: J.B Lully`ego, J. F. Rebela,

L. Couperina, F. Couperina, J.H. d`Angleberta, J.Ph. Rameau, J.S. Bacha,

C.Ph.E. Bacha, W. F. Bacha, J. Ch. Bacha, C. Förstera, G. Carissimiego, A. Vivaldiego, L.N. Clérambault, M. P. Montéclaira, G.F. Haendela, G.Ph. Telemanna, J.M Leclaira,

C. Monteverdiego, G.Tartiniego.

 

 

Twórcą koncepcji Festiwalu i jego dyrektorem artystycznym jest dr Anna Urszula Kucharska, klawesynistka i specjalista w dziedzinie wykonawstwa Historycznie Poinformowanego. Wystąpiły uznane zespoły muzyki dawnej oraz artyści z Polski

i zagranicy będący autorytetami w Wykonawstwie Historycznie Poinformowanym: zespoły Il Tempo, Balet Dworski Cracovia Danza oraz wykonawcy z Wielkiej Brytanii (Iestyn Morris), Japonii (Mie Hayashi O'Sullivan), Meksyku (Daniel Zorzano). Obok uznanych wykonawców wystąpili debiutanci, 2 studentki skrzypiec barokowych

Akademii Muzycznej im G. i. K. Bacewiczów w Łodzi.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Florencja, Wenecja, Neapol – trzy słońca włoskiego Baroku”

Białystok, 20–27 sierpnia 2011

 

Tegoroczna edycja Festiwalu miała na celu ukazanie bogactwa i różnorodności stylistycznej muzyki włoskiej XVI, XVII i XVIII wieku. Zabrzmiała muzyka wokalno-instrumentalna napisana przez kompozytorów wywodzących się z trzech, najważniejszych dla kultury muzycznej włoskiego baroku, ośrodków: Florencji, gdzie powstała „Euridice” Jacopo Periego - dzieło wyznaczające dolną granicę chronologiczną epoki (1600), Wenecji – centrum rozwoju muzyki instrumentalnej i stylu koncertującego oraz Neapolu, którego nowatorstwo dramatycznego stylu operowego, konserwatoria, orkiestry i teatry przez niemal 100 lat inspirowały całą Europę.

Jak co roku wystąpili polscy i zagraniczni muzycy, absolwenci najlepszych europejskich uczelni muzyki dawnej: Scholi Cantorum Basiliensis, Guildhall School of Music and Drama, Koninklijk Conservatorium w Hadze, artyści cieszący się imponującym stażem w grze na instrumentach barokowych i klasycznych.

 

 

Festiwal prezentuje muzykę dawną w konwencji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego; koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory. Koncertom, jak co roku, towarzyszyły  prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny koncertów, a także kursy mistrzowskie uwzględniające zróznicowane zaawansowanie wiedzy  muzycznej  uczestników. Warsztaty adresowane do uczniów muzycznych szkól średnich oraz studentów akademii muzycznych prowadzili: Judyta Tupczyńska (skrzypce barokowe), Simone Curley - flety proste. /AUK/

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

"Przedchopinowskie inspiracje - muzyka

na dawne instrumenty  klawiszowe"

Białystok, 21-28 sierpnia 2010

 

Ze względu na przypadającą dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, program zdominowała muzyka klawiaturowa. Odbyło się sześć koncertów, podczas których zabrzmiała muzyka solowa i kameralna napisana na instrumenty będące przodkami fortepianu (klawesyn, wirginał, pianoforte). Zaprezentowane zostały kompozycje powstałe w centrach muzycznych Europy XVI, XVII i XVIII wieku, które miały niezaprzeczalny wpływ na rozwój europejskiej muzyki klawiaturowej, a więc tradycji,

w której narodziła się muzyka Chopina.

 

Festiwalowi towarzyszył przez cały czas jego trwania mistrzowski kurs klawesynowy oraz kurs tańca dworskiego. Kurs gry na klawesynie skierowany został do studentów oraz absolwentów wyższych szkół muzycznych. Zgłosili się uczestnicy z całej Polski, którzy pod okiem wybitnych klawesynistów – Lilianny Stawarz i Nicholasa Parle’a doskonalili swoje umiejętności. Kurs zakończony został kameralnym koncertem będącym popisem osiągnięć młodych muzyków, umożliwiającym każdemu z nich wystąpienie i zaprezentowanie się przed szerszą publicznością. Kurs tańca przeznaczony był dla wszystkich chętnych zainteresowanych zagadnieniem tańca historycznego. W trakcie pięciodniowych warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać skomplikowane układy tańców barokowych. Kurs prowadzony był przez Magdalenę Żmudę – tancerkę współpracującą z Baletem Dworskim Cracovia Danza. /AUK/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

Białystok, 19-21 czerwca 2009

 

Pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej odbyła się w czerwcu 2009, w ramach obchodów Dni Miasta Białegostoku. Festiwal był uwieńczeniem działalności Galerii im. Sleńdzińskich, popularyzującej muzykę poważną, a także wieloletniej współpracy z Anną Urszulą Kucharską klawesynistką, specjalistką

w dziedzinie wykonywania muzyki dawnej.

 

W ramach Festiwalu odbyły się trzy koncerty, podczas których wystąpili polscy i zagraniczni muzycy, absolwenci najlepszych europejskich uczelni muzyki dawnej

m.in. Scholi Cantorum Basiliensis,  Guildhall School of Music and Drama, Koninklijk Conservatorium w Hadze, artyści cieszący się imponującym stażem w grze na instrumentach barokowych i klasycznych. Gościem specjalnym był światowej sławy australijski klawesynista Nicholas Parle, zwycięzca pierwszej nagrody prestiżowego Międzynarodowego Konkursu w Brugge (1989), profesor londyńskiej GSMD i Akademii Medelssohnowskiej w Lipsku. /AUK/

 

 

 

 

 

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Florencja, Wenecja, Neapol – trzy słońca włoskiego Baroku”

Białystok, 20–27 sierpnia 2011

 

Tegoroczna edycja Festiwalu miała na celu ukazanie bogactwa i różnorodności stylistycznej muzyki włoskiej XVI, XVII i XVIII wieku. Zabrzmiała muzyka wokalno-instrumentalna napisana przez kompozytorów wywodzących się z trzech, najważniejszych dla kultury muzycznej włoskiego baroku, ośrodków: Florencji, gdzie powstała „Euridice” Jacopo Periego - dzieło wyznaczające dolną granicę chronologiczną epoki (1600), Wenecji – centrum rozwoju muzyki instrumentalnej i stylu koncertującego oraz Neapolu, którego nowatorstwo dramatycznego stylu operowego, konserwatoria, orkiestry i teatry przez niemal 100 lat inspirowały całą Europę.

Jak co roku wystąpili polscy i zagraniczni muzycy, absolwenci najlepszych europejskich uczelni muzyki dawnej: Scholi Cantorum Basiliensis, Guildhall School of Music and Drama, Koninklijk Conservatorium w Hadze, artyści cieszący się imponującym stażem w grze na instrumentach barokowych i klasycznych.

 

 

Festiwal prezentuje muzykę dawną w konwencji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego; koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory. Koncertom, jak co roku, towarzyszyły  prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny koncertów, a także kursy mistrzowskie uwzględniające zróznicowane zaawansowanie wiedzy  muzycznej  uczestników. Warsztaty adresowane do uczniów muzycznych szkól średnich oraz studentów akademii muzycznych prowadzili: Judyta Tupczyńska (skrzypce barokowe), Simone Curley - flety proste. /AUK/

 

 

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Florencja, Wenecja, Neapol – trzy słońca włoskiego Baroku”

Białystok, 20–27 sierpnia 2011

 

Tegoroczna edycja Festiwalu miała na celu ukazanie bogactwa i różnorodności stylistycznej muzyki włoskiej XVI, XVII i XVIII wieku. Zabrzmiała muzyka wokalno-instrumentalna napisana przez kompozytorów wywodzących się z trzech, najważniejszych dla kultury muzycznej włoskiego baroku, ośrodków: Florencji, gdzie powstała „Euridice” Jacopo Periego - dzieło wyznaczające dolną granicę chronologiczną epoki (1600), Wenecji – centrum rozwoju muzyki instrumentalnej i stylu koncertującego oraz Neapolu, którego nowatorstwo dramatycznego stylu operowego, konserwatoria, orkiestry i teatry przez niemal 100 lat inspirowały całą Europę.

Jak co roku wystąpili polscy i zagraniczni muzycy, absolwenci najlepszych europejskich uczelni muzyki dawnej: Scholi Cantorum Basiliensis, Guildhall School of Music and Drama, Koninklijk Conservatorium w Hadze, artyści cieszący się imponującym stażem w grze na instrumentach barokowych i klasycznych.

 

 

Festiwal prezentuje muzykę dawną w konwencji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego; koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory. Koncertom, jak co roku, towarzyszyły  prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny koncertów, a także kursy mistrzowskie uwzględniające zróznicowane zaawansowanie wiedzy  muzycznej  uczestników. Warsztaty adresowane do uczniów muzycznych szkól średnich oraz studentów akademii muzycznych prowadzili: Judyta Tupczyńska (skrzypce barokowe), Simone Curley - flety proste. /AUK/

 

 

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/

 

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/

 

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

 

„Koncept, misterium i osobliwość”

Białystok, 18–25 sierpnia 2012

 

IV edycja Festiwalu zbiega się z obchodami 20-lecia istnienia Galerii. Cykl koncertów i prelekcji pod wspólnym tytułem„Koncept, misterium i osobliwość” sięga do istoty muzyki baroku: ekspresji i sztuki oddziaływania na emocje odbiorcy, bez przekraczanie konwencji i formy właściwej dla stylu. Białostocka publiczność będzie miała możliwość słuchania arcydzieł muzyki europejskiej XVII i XVIII wieku, które najlepiej odzwierciedlają idee estetyczne baroku. Podczas zaplanowanych koncertów wystąpią uznani artyści z całej Polski, a także Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Festiwal, od pierwszej edycji, jest pionierskim przedsięwzięciem w zakresie adaptacji Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego w Białymstoku. Koncerty wykonywane są na instrumentach historycznych, bądź ich kopiach i w oparciu o specjalistyczną wiedzę o estetyce wykonawczej epoki, z której pochodzą prezentowane utwory.

 

Koncertom, jak co roku, towarzyszyć będą prelekcje przybliżające publiczności kontekst historyczno-estetyczny programu muzycznego. /AUK/