Sto tysięcy wierszy: Cezary Domarus

  22 stycznia 2016, piątek, godz. 18:00, Legionowa 2, SPOTKANIE, wstęp wolny
  Sto tysięcy wierszy: Spotkanie z Cezarym Domarusem (ur. 1966), poetą i prozaikiem pokolenia „Brulionu”, autorem m.in. powieści „Caligari express”, „Wierszy po/lity/tyli/cznych”, „Zwrotek”, czy lirycznych esejów o języku pt. „Podania”. Prowadzenie: Dawid Bujno.
   
   

  Dialogi poetyckie

  Kiedy już nie ma małych dworków
  Galeria im. Sleńdzińskich zaprasza –  21 stycznia o godz. 18:00  do siedziby przy ul. Waryńskiego 24a na spotkanie 
  pt. „Wszystko się pozmieniało, nie ma małych dworków”. O poezji ks. Jana Twardowskiego w 10. rocznicę śmierci poety, 
  w ramach trzynastego wieczoru z cyklu Dialogi poetyckie, opowiedzą Jerzy Binkowski i Waldemar Smaszcz. Wstęp wolny.
   
  ------------------------------------
  Ks. Jan Twardowski, chociaż urodził się w Warszawie i spędził tam niemal całe długie życie, nieodmiennie podkreślał, 
  że ukształtowały go tradycje dworku polskiego. Rodziny bowiem zarówno ojca, Jana Twardowskiego, jak i matki, Anieli 
  z Konderskich, wywodziły się z mazowieckiego ziemiaństwa, raczej ubogiego, niż zasobnego, ale hołdującego szlacheckim 
  tradycjom. A to pod zaborami oznaczało wychować dzieci na Polaków – „to tradycja także mojego domu”. (…)
  Na początku lat trzydziestych jeden z braci matki, Wacław Konderski, nabył niewielki majątek Druchowo koło Płocka, 
  gdzie w latach gimnazjalnych poeta spędzał wakacje. Poznał wówczas życie w mazowieckich dworkach, zapamiętał zwłaszcza 
  niedzielne konwersacje przy obiedzie prowadzone wyłącznie po francusku, wyprawy staroświecką karetą do kościoła 
  w Koziebrodach i odwiedziny sąsiadów. Kiedy po wojnie świat ten odszedł ostatecznie w przeszłość, ks. Jan Twardowski 
  pisał z nutą nostalgii: Wszystko się pozmieniało nie ma małych dworków/ pachnących owocami i pastą do podłóg/
  z zazdrostkami w oknach z lawendą w szufladzie...
  21 stycznia 2016, czwartek, godz. 18.00, Waryńskiego 24a, SPOTKANIE, wstęp wolny
  „Wszystko się pozmieniało, nie ma małych dworków”. O poezji ks. Jana Twardowskiego w 10. rocznicę śmierci poety, 
  w ramach trzynastego wieczoru z cyklu Dialogi poetyckie, opowiedzą Jerzy Binkowski i Waldemar Smaszcz. 
   

  Puls Sztuki

  17 stycznia 2016, niedziela, godz. 12.00, Waryńskiego 24a, SPOTKANIE, wstęp wolny

  Puls Sztuki - "Biografia obrazu". Zwiedzający obejrzą dzieła pochodzące z kolekcji Galerii, wydobyte z magazynów z myślą

  o czasowej prezentacji. Będzie to „pulsująca” część wystawy stałej, a jej elementy po upływie kwartału zostaną wymienione na nowe. Po wystawie oprowadzi kurator Izabela Suchocka.

   

   

  Promocja Ananke

  15 stycznia 2016, piątek, godz. 18:00, Legionowa 2, SPOTKANIE, wstęp wolny

  Spotkanie promujące nowym numer kwartalnika artystycznego „Ananke”Goście: prof. Anna Kieżuń (UwB), Joanna Tomalska (Muzeum Podlaskie), Elżbieta Korol, Izabela Suchocka, Jolanta Szczygieł-Rogowska (Galeria im. Sleńdzińskich). Prowadzenie: Dawid Bujno.

   

   

  Wernisaż

  | 11 grudnia 2015 | piątek | godz. 18:00 | Legionowa 2 | WERNISAŻ | wstęp wolny |

  Wystawa „Energia” prezentuje nowe prace Krzysztofa Koniczka powstałe w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku. Są one wynikiem przemyśleń i rozważań artysty na temat życia, przemijania, emocji związanych z codziennością. W czasie wystawy zostanie także zaprezentowany film ukazujący dotychczasowe osiągnięcia Krzysztofa Koniczka oraz nowy album artysty – oba powstały w ramach stypendialnego projektu.

   

   

  Koncert

  | 6 grudnia 2015 | niedziela | godz. 12:00 | Waryńskiego 24a | KONCERT| wstęp wolny |

   

  „Od trzech lipskich kantorów”. Koncert kameralny z cyklu Twórcza moc dźwięku koncerty w samo południe. Wykonawcy: Bożena Bojaryn-Przybyła (sopran), Rafael Gabriel Przybyła (obój barokowy, obój d`amore, obój da caccia), Anna Urszula Kucharska (klawesyn). Zabrzmią kompozycje trzech wielkich mistrzów niemieckiego baroku, działających w instytucjach muzycznych XVIII-wiecznego Lipska, kantorów kościoła św. Tomasza – Johanna S. Bacha (1685-1750) i Johanna Kuhnaua  (1660-1722) oraz kantora kościoła św. Mateusza – Georga P. Telemanna (1681-1767)). Wpleciona pomiędzy fragmenty kantat

  i utworów solowych gawęda odsłoni przed słuchaczami sekrety historycznych obojów: barokowego, klasycznego, da caccia

  i d`amore.