Wernisaż

Legionowa 2, piątek, 19 grudnia 2014, godz. 17.00

 

Jestem czarno-biały

Foto-grafiki Henryka Rogozińskiego

 

 

 

Henryk Rogoziński - fotograf polskiego krajobrazu. Utrwalał tematy najprostsze i sobie najbliższe: drzewa, chaty, pejzaże wiejskie

i cmentarne, zabytki architektury drewnianej. Szczególne uczucia wiązał z wierzbami, w których obok rachitycznej formy

i zniekształconych upływem lat konarów, odnajdywał namiastkę duszy i dostojeństwa. Swoim ukochanym modelom nadawał kształty hieratyczne kontrastujące z delikatną koronką listowia i traw. Ucieleśniał własne wizje w indywidualnie przekształconym materiale światłoczułym. Jego twórczość ocenia się jako odrębne zjawisko

w polskiej fotografii.

Kurator: Katarzyna Hryszko

 

 

o artyście:

Henryk Rogoziński (1934-2004), urodził się w Grabowcu koło Bielska Podlaskiego, mieszkał i tworzył

w Białymstoku. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną Przemysłu Poligraficznego, studiował na SGGW w Warszawie (4 lata). Posiadał uprawnienia instruktora fotografii kat. „S”, oraz tytuł „Zasłużony dla twórczości polskiej” – za twórczość w technice gumy. Był członkiem założycielem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików (Okręg Świętokrzyski). W okresie 30 lat działalności zaprezentował ponad 50 wystaw autorskich – w kraju i za granicą. Lubił uczyć fotografii i miał w tej dziedzinie wielu utalentowanych wychowanków. Pracował jako instruktor fotografii w pracowniach Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wojewódzkiego Domu Kultury w Białymstoku, a także własnej przy ul. Mickiewicza. Przez trzy kadencje sprawował funkcję prezesa i wiceprezesa Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Jego prace znajdują się w zbiorach Galerii Arsenał w Białymstoku, Muzeum Religii w Grodnie, Związku Fotografików Litwy w Wilnie, a także w zbiorach rodzinnych i prywatnych.

Opublikowano dnia: 2014-12-02, 15:01 w kategoriach: ogólne, wystawa, fotografia | Wróć do listy artykułów