Galeria im. Sleńdzińskich

 

 

Celem działalności Galerii jest upowszechnianie i udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich oraz prezentowanie dorobku i historii lokalnego środowiska artystycznego. Galeria realizuje swoją misję poprzez nabywanie, przechowywanie i konserwację dzieł sztuki, prowadzenie badań, organizowanie wystaw, prowadzenie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i upowszechnieniowej.
 
 
 
Struktura organizacyjna Galerii wyodrębnia:
 
Dział Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych
Dział Wystaw i Wydawnictw
Dział Zbiorów i Wystaw Fotografii
Dział Edukacji
 
 
 
Galeria posiada cztery oddziały: ul. Waryńskiego 24a, ul. Legionowa 2, ul. Wiktorii 5, Rynek Kościuszki 4.
W siedzibie przy ul. Waryńskiego prezentujemy wystawę stałą opartą o zbiory artystyczne rodu Sleńdzińskich:
 
wystawa stała prezentowana od czerwca 2014 (patrz zakładka wystawy Waryńskiego)
 
W oddziałach przy ul. Legionowej i ul. Wiktorii prezentujemy wystawy czasowe (patrz zakładka wystawy Legionowa/Wiktorii).
 
W oddziale przy Rynku Kościuszki 4 aktualnie prowadzony jest remont.