kwiecień 2012 w Galerii im. Sleńdzińskich

 

1 kwietnia, niedziela, godz. 1500 (ul. Waryńskiego 24a)

Muzyczny Prima aprilis. Koncert w wykonaniu wokalistów i instrumentalistów Szkoły Muzycznej przy Podlaskim Centrum Sztuki. Repertuar „dla każdego”, zabarwiony humorem – od muzyki baroku po współczesną muzykę rozrywkową. Koncert poprowadzi Galina Markowa, pianistka i pedagog.

 

13 kwietnia, piątek, godz. 1800 (ul. Legionowa 2)

W krainie proroków.Wernisaż prac białostockiego fotografa Marka Doleckiego.

*Marek Dolecki.Warszawianin z urodzenia, z wyboru serca – białostoczanin. Od lat zafascynowany i propagujący piękno, różnorodność kulturową i wyznaniową Białostocczyzny. Jest znanym i cenionym w Polsce i za granicą fotoreporterem oraz autorem zdjęć dokumentalnych. Brał udział w międzynarodowych salonach FIAP w 34 krajach świata. Od 1989 roku fotoreporter prasowy. Autor albumów (m.in. wielokrotnie nagradzanego albumu „Święta Góra Grabarka”) oraz ilustracji książkowych. Mimo prymatu technik cyfrowych woli swoją niezawodną Leikę. Nie używa Internetu.

 

19 kwietnia, czwartek, godz. 1800 (ul. Waryńskiego 24a)

Muzyka moje pragnienie. Prezentacja najnowszego tomu wierszy białostockiej poetki Reginy Kantarskiej-Koper. Prowadzenie spotkania – Joanna Dawidziuk.

*Regina Kantarska-Koper,uprawia poezję (m.in. haiku, wiersze dla dzieci), prozę i malarstwo, pisuje także aforyzmy oraz recenzje i posłowia do tomików poetyckich. Publikowała w „Twórczości Robotników”, „Własnym Głosem”, „Głosie Nauczycielskim”, „Najprościej”, „Akancie”, „W Służbie Miłosierdzia”, w „Epei”, a także w lokalnej prasie, Radiu i telewizji, w ponad 50 wydawnictwach zbiorowych – pokonkursowych, almanachach i antologiach poezji i aforystyki. Członkini Nauczycielskiego Klubu Literackiego, od 2002 roku – Związku Literatów Polskich. Uczestniczyła w kilkudziesięciu plenerach artystycznych – malarskich i literackich. Redaktorka antologii dla dzieci „Czarowny świat wierszy” (Białystok, 2011) oraz współredaktorka serii „Kajety Starobojarskie”. Nagradzana i wyróżniana w konkursach literackich.