LISTOPAD 2015
w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

 

 

 

WYSTAWY

 

| 6 listopada | piątek | godz. 18:00 |

Wilno na rycinie ze zbiorów Galerii
| Legionowa 2 | WERNISAŻ | wstęp wolny |

 

„Wilno w duszy, Wilno na rycinie”. Otwarciewystawy zbiorów graficznych z kolekcji Galerii im. Sleńdzińskich. Po raz pierwszy

w Białymstoku zaprezentujemy ryciny z kolekcji graficznej podarowanej naszej Galerii przez dr med. Danutę Sadkowską (1917-2005): czarno-białe i tonowane litografie ze zbioru Album Wileńskie Jana Kazimierza Wilczyńskiego (z lat 1846-1858), Maksymiliana Fajansa (z 1873-1883), Józefa Oziębłowskiego (z 1834-1854), Macieja Przybylskiego (z 1832-1835) oraz akwaforty Jerzego Hoppena (z 1924-1934) i Zofii Stankiewicz (z lat 20. XX wieku). Kuratorka: Elżbieta Korol.

 

 

| 13 listopada | piątek | godz. 14:00 |

Dekalog
| Legionowa 2 | WERNISAŻ | wstęp wolny |

 

Dekalog. Wernisaż prac wykonanych przez więźniów w ramach zajęć artystycznych. Prezentowane obrazy są efektem autorskiego projektu warsztatów z udziałem osadzonych, które odbyły się w białostockim Areszcie Śledczym. Podczas spotkań osoby skazane na dożywocie, długoletnie kary pozbawienia wolności miały możliwość wyrażenia własnej ekspresji, za pomocą środków artystycznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorzy projektu: Anna Kondraciuk, pracownik działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Białymstoku. Arkadiusz Świętochowski, artysta młodego pokolenia, ikonograf, pedagog, podróżnik; autor warsztatów i programów skoncentrowanych na procesach gwarantujących przyśpieszenie tempa rozwoju i polepszenie efektów działania.

 

 

| czynna do 20 listopada 2015 | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy |

Aleksander Wels w podróży
| Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy | WYSTAWA | bilet wstępu|

 

Aleksander Wels. Wyprawa w przeszłość. Kolejna wystawa malarstwa białostockiego artysty Aleksandra Welsa. Tym razem zapraszamy do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Pobliska miejscowość Dzikie to rodzinne strony artysty. Zwiedzający mogą obejrzeć pejzaże Welsa, a także mniej znane projekty realizacji sakralnych oraz rzadko do tej pory wystawiane malarstwo figuralne. Kuratorka: Marta Pietruszko.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleksander Wels (1902-1976) – ur. w Warszawie, studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego

w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1948 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Do 1957 r. uczył w Liceum Technik Plastycznych w Białymstoku. Bohater kilkunastu wystaw indywidualnych oraz wielu zbiorowych, stały uczestnik plenerów białowieskich. Autor wielu realizacji sakralnych, m.in. projektów trzech ołtarzy do kościoła św. Rocha

w Białymstoku, polichromii do kościołów w Chodorówce Nowej, Trzciannem, Bargłowie i Prostkach. Należał do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków Zachęta.

 

 

| wystawa stała | dni i godziny otwarcia Galerii |

Sztuka w genach. Sleńdzińscy
| Waryńskiego 24a | WYSTAWA | wstęp wolny |

Wystawa stała prezentuje część zbiorów z kolekcji Galerii, która jest tworzona od ponad 20 lat. Na ekspozycji prezentujemy dzieła sztuki (obrazy, rzeźby, płaskorzeźby), rzemiosło artystyczne (meble, instrumenty muzyczne: klawesyn, pianino, niema klawiatura), archiwalia (zdjęcia, dokumenty rodzinne). Wystawa dotyczy czteropokoleniowego rodu Sleńdzińskich: Aleksandra, Wincentego, Ludomira i Julitty. Została wzbogacona o prezentacje multimedialne na temat historii tej wileńskiej rodziny. Towarzyszą jej nagrania fortepianowe Julitty Sleńdzińskiej, pianistki i klawesynistki, donatorki Galerii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Puls sztuki” to część wystawy stałej, która będzie miała charakter zmienny, pulsujący. Raz na kwartał będziemy pokazywać

ok. 5-7 dzieł, które łączy jakiś kontekst. Pierwszy „Puls sztuki” to rodzina artysty. Kluczem jest obraz „Zima-prządki” – trzy pokolenia kobiet, które są przekazicielkami życia. Symbolicznie, przędą nić, przekazują życie: matka artysty Anna, żona Irena i córka Julitta. Narracja „Pulsu” rozwija się, jak nić w dłoniach kobiet, i ukazuje inne wizerunki bohaterek tego dzieła. To prace rzadko pokazywane, mające dotychczas statut „magazynowych”, a wśród nich dwa portrety matki wykonane rdzawo-czerwoną kredką sangwiną.

 

 

WYDARZENIA

 

| 8 listopad | niedziela | godz. 16:00 |

Wilno Wilczyńskiego
| Legionowa 2 | SPOTKANIE | wstęp wolny |

 

„Wilno w opisach i na rycinach Jana Kazimierza Wilczyńskiego. Człowiek – jego miasto – dzieło życia”. Spotkanie z historyk sztukiKatarzyną Węglicką, towarzyszące wystawie „Wilno w duszy, Wilno na rycinie”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Węglicka absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, polonistyki (Uniwersytet Warszawski) i podyplomowych studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doktorantka historii sztuki (Polska Akademia Nauk u prof. Andrzeja J. Baranowskiego). Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski), także

z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP (rosyjski, ukraiński, białoruski, litewski). Opublikowała szereg artykułów oraz jedenaście książek dotyczących historii, sztuki i ludzi dawnych Kresów.

Jan Kazimierz Wilczyński – ur. w 1806 r. w Jassanach na Litwie lekarz, kolekcjoner, wydawca. Studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego, kontynuowane w Paryżu. Od 1837 r. mieszkał w Wilnie. Inicjator przeprowadzenia wielu konserwacji zabytków, członek-współpracownik Komisji Archeologicznej Muzeum Archeologicznego. W 1853 r. wydał Ołtarzyk Ostrobramski

J. I. Kraszewskiego, a w latach 1845-1856 swoje główne dzieło – Album Wileńskie. W 1858-1859 wydawał ilustracje do humorystycznych tekstów Artura Barthelsa i wspólnie z Leonem Chodźką rozpoczął druk Herbarza szlachty polskiej. W 1860 r. doprowadził do ukazania się Wspomnień Polesia, Wołynia i Litwy Kraszewskiego i wydał Album Kijowskie i Album Warszawskie. Zmarł w 1885 r. w Wilnie. Pochowany na cmentarzu na Rossie.

 

 

| 11 listopada| środa | godz. 18:00 |

Śpiewamy pieśni patriotyczne
| Waryńskiego 24a | SPOTKANIE | wstęp wolny |

„Na salonie”.Piąty wieczór wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Specjalnym gościem spotkania będzie białostocka poetka Janina Kozak-Pajkert, autorka słów wielu piosenek. Z myślą o tym wieczorze Szymon Borys skomponował muzykę do wiersza poetki pt. Tamto jest moje. W przygotowanym przez nas śpiewniku znajdzie się zarówno ta, jak i wiele innych pieśni. „Dyrygentem” całości będzie poeta, reżyser i psycholog Jerzy Binkowki.

 

 

| 19 listopada | czwartek | godz. 18:00 |

Sto tysięcy wierszy

| Legionowa 2 | SPOTKANIE | wstęp wolny |

Spotkanie z Marcinem Sendeckim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcin Sendecki (ur. 1967) – poeta, dziennikarz. Debiutował w „fioletowej” serii „Brulionu” tomem Z wysokości (1992). Od książki Trap (2008) jest nieustannie nominowany do najważniejszych nagród poetyckich w Polsce. Jeszcze do niedawna miał przypiętą łatkę „najbardziej niezrozumiałego polskiego poety”, dziś zaliczany do grona najwybitniejszych. Jego ostatni tomik zatytułowany Przedmiar robót (2014) zaraz po tym, jak zdobył Wrocławską Nagrodę Poetycką „Silesius”, był najczęściej czytaną książką

z wierszami w kraju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uwagaliteratura.blogspot.com

 

 

| 20 listopada | piątek | godz. 17:00 |

Muzyka petersburskich salonów
| Waryńskiego 24a | KONCERT | wstęp wolny |

„Salon Petersburski miłość i tęsknota w rosyjskiej liryce wokalnej”. VIII Koncert z cyklu „Aria w Galerii”. Wystąpią: Maria Mitrosz

– sopran, Paweł Pecuszok – tenor, Marta Wróblewska – sopran, Urszula Iżbicka – fortepian. W programie pieśni Sergiusza Rachmaninowa i Piotra Czajkowskiego.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

 

 

| 20 listopada | piątek | godz. 17:00 |

Bohaterowie białostockich Bojar
| Legionowa 2 | SPOTKANIE | wstęp wolny |

„Zapomniani bohaterowie białostockich Bojar”. Promocja książki połączona ze sprzedażą. Publikacja dofinansowana ze środków budżetu miasta Białegostoku. Spotkanie poprowadzą: autor książki dr Zbigniew T. Klimaszewski oraz prof. Adam Dobroński.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bojary to nie tylko drewniane domy w ogrodach, oaza spokoju, w której zatrzymał się czas, to także miejsce wielu ważnych, czasem dramatycznych wydarzeń. (…) dzielnica ta była idealnym miejscem konspiracyjnej działalności z okresu II wojny światowej – kryjówek, tajnego nauczania, składów broni, rozgrywały się tu dramaty aresztowań i wywózek. Przede wszystkim jednak urodzili się tu i wychowali, a czasem tylko mieszkali przez jakiś czas, bohaterowie tej książki - żołnierze kampanii wrześniowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Andersa, podziemia niepodległościowego, powstańcy warszawscy, Sybiracy, działacze antykomunistycznej opozycji w PRL… (fragment recenzji książki „Zapomniani bohaterowie białostockich Bojar”)

 

 

 

| 22 listopada | niedziela | godz. 16:00 |

Techniki wielkich mistrzów
| Legionowa 2 | SPOTKANIE | wstęp wolny |

„Dürer, Rembrandt, Piranesi. O technikach graficznych wielkich mistrzów”. Multimedialnie ilustrowany wykład Małgorzaty Łazickiej – kurator grafiki dawnej w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Spotkanie towarzyszące wystawie ze zbiorów własnych Galerii im. Sleńdzińskich „Wilno w duszy, Wilno na rycinie”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Łazicka – historyk sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. W kręgu jej zainteresowań znajdują się rysunek

i grafika epoki nowożytnej, w szczególności krajów północnych. Opiekę nad zbiorem grafiki dawnej wiąże z pracą naukową, która obecnie koncentruje się na szesnastowiecznej grafice z obszaru krajów niemieckojęzycznych.

 

 

| 29 listopada | niedziela | godz. 12:00 |

Koncerty w samo południe
| Waryńskiego 24a | KONCERT | wstęp wolny |

„Ulubione pieśni i arie” z cyklu „Koncerty w samo południe” w wykonaniu uczniów przy akompaniamencie nauczycieli Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku.

 

 

WARSZTATY

 

| 8, 22 listopada | niedziela | godz. 11:30-14:00 |

S_Lab Projekt: eksperymentuj ze sztuką
| Legionowa 2 | WARSZTATY | 40zł/semestr |

Dołącz do zespołu S_Lab Projekt. To miejsce dla Ciebie, jeśli:

•         masz 13-16 lat

•         lubisz poszukiwania twórcze łączące sztukę z rozwiązaniami technicznymi

•         interesujesz się plastyką, fotografią, filmem, animacją poklatkową, instalacjami świetlnymi i dźwiękowymi

•         chcesz połączyć działania manualne z obróbką komputerową stworzonych przez siebie wytworów artystyczno-technicznych.

Dzięki tym zajęciom rozwiniesz swoją kreatywność, nauczysz się twórczego rozwiązywania problemów i doświadczysz, czym jest sztuka współczesna.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia S_Labu 8 listopada będą szansą na przeprowadzenie eksperymentów z szablonami. Będziemy je tworzyć z różnych materiałów poprzez nakłuwanie, cięcie, dziurkowanie, wypalanie, wyżeranie itd. Na koniec sprawdzimy efekty tych działań, odmalowując wzory z szablonów. Zebrany materiał wyselekcjonujemy podczas kolejnego spotkania 22 listopada. Wybrane grafiki zeskanujemy i przetworzymy na grafikę wektorową. Wspólnie spróbujemy znaleźć zastosowanie powstałych prac. Jeśli chcesz zobaczyć, jakich odkryć artystycznych dokonaliśmy do tej pory, wejdź na nasz blog: SLabProjekt.tumblr.com.

Bieżące informacje o warsztatach: facebook.com/SLabProjekt. Warsztaty prowadziKrzysztof Wojciech Wróbel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia (młodzież 13-16 lat): tel. 502 138 980 SLabProjekt@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt zajęć dla osób, które dołączą w listopadzie: 40 zł/semestr (4 spotkania)

(50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny)

 

 

| 9, 16, 23, 30 listopada | poniedziałek | godz. 12:30-14:00 |

Sztuka przed obiadem – projekt 55+
| Waryńskiego 24a | WARSZTATY | 6zł/zajęcia |

Przed nami trzeci sezon warsztatów dla osób dojrzałych. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy podążać za artystami, kierunkami i zjawiskami w sztuce współczesnej i dawnej. Poszukamy inspiracji do tworzenia, poeksperymentujemy z technikami, podzielimy się wrażeniami. Na uczestników czekają rozmowy o sztuce ilustrowane pokazem slajdów, połączone z działaniem plastycznym. Zapraszamy nowych i stałych uczestników zajęć. Zapewniamy materiały plastyczne, kawę i twórczą zabawę. Warsztaty prowadzi Jowita Wiśniewska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia (osoby dorosłe): tel. 85 651 76 70

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt zajęć: 6 zł

(50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Karty Aktywnego Seniora)

 

 

| 14 listopada | sobota | godz. 11:30-13:00 |

Arcymama – Arcytata
| Legionowa 2 | WARSZTATY | 10zł/zajęcia |

Podczas warsztatów działa twórczo mama… działa tata, a maluchy bawią się w kąciku z zabawkami. Rodzicom proponujemy ciekawe działania plastyczne pod okiem instruktora oraz materiały do pracy. Dzieciom organizujemy miejsce do zabawy, oferujemy podstawowe akcesoria niemowlęce i miejsce do przewijania, zapewniamy opiekę osoby dorosłej. Zachęcamy rodziców, by na chwilę odetchnęli od trudów dnia codziennego i oddali się pasji tworzenia! Spotkania odbywają się raz

w miesiącu, w soboty. Warsztaty prowadzi Milena Wysocka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia (rodzice z dziećmi 0-4 lat): tel. 502 138 980

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt zajęć: 10 zł za osobę dorosłą (dzieci – wstęp bezpłatny)

(50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Karty Aktywnego Seniora)

 

 

| 15 listopada | niedziela | godz. 12:00-14:00 |

Linoryt na warsztat
| Waryńskiego 24a | WARSZTATY | wstęp bezpłatny |

„Warto spróbować – linoryt!”. Warsztaty graficzne dla młodzieży i osób dorosłych poprowadzi Jowita Wiśniewska.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia (młodzież i osoby dorosłe): tel. 85 651 76 70 lub m.boguska@galeriaslendzinskich.pl

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt zajęć: wstęp bezpłatny

 

 

| 29 listopada | niedziela | godz. 11:30-13:00 |

Ał… sztuka nie boli
| Legionowa 2 | WARSZTATY | 10zł/dziecko |

Stempel.Warsztaty plastyczne z cyklu „Ał… sztuka nie boli” dla dzieci w wieku 5-10 lat wraz z opiekunami. Działania inspirowane wystawą „Wilno w duszy, Wilno na rycinie”. Warsztaty prowadzi Katarzyna Hryszko.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia (rodziny z dziećmi 5-10 lat): tel. 502 138 980

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt zajęć: 10 zł za dziecko (opiekunowie – wstęp bezpłatny)

(50% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Karty Aktywnego Seniora)