„Spotkania Fotograficzne – Sokole 2017”
5-9 września 2017
 
 
Plener fotograficzny pn. „Spotkania Fotograficzne – Sokole 2017” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku oraz Okręg Północno-Wschodni Związku Polskich Artystów Fotografików jest wydarzeniem skierowanym do osób fizycznych zajmujących się profesjonalnie fotografią będących członkami Związku Polskich Artystów Fotografików. Celem Pleneru jest popularyzacja walorów estetycznych gminy Michałowo, promowanie twórców fotografików, poprzez ekspozycje prac oraz upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki.
 
Plener odbędzie się na obszarze gminy Michałowo w powiecie białostockim, w woj. podlaskim,
a siedzibą biura pleneru zostanie na czas jego trwania Dom Ludowy im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolu.
 
Serdecznie zapraszam do składania zgłoszeń.
 
 
Komisarz pleneru
Bogusław Florian Skok /ZPAF/
 

Dokumenty do pobrania:

 

1. regulamin pleneru

2. zadania programowe

3. karta złoszenia

 

___________________________________________________________________________________________________

 

"Białowieskie Spotkania Fotograficzne"

13-17 września 2016

 

Szanowni Państwo,

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Okręg Północno-Wschodni Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży organizatorzy pleneru fotograficznego pn. "Białowieskie Spotkania Fotograficzne" w dniach od 13-17 września 2016 r. zapraszają do uczestnictwa w akcji plenerowej. Nasza propozycja skierowana jest do członków Związku Polskich Artystów Fotografików z całej Polski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pleneru, zadaniami programowymi oraz zgłoszenia swego uczestnictwa.

Z poważaniem

Organizatorzy

 

Dokumenty do pobrania:

1. regulamin pleneru,

2. zadania programowe,

3. karta zgłoszenia uczestnictwa.

3. Karata zgłoszenia uczestnictwa.Informacje organizacyjne uczestnictwa w plenerze fotograficznym pn. Białowieskie Spotkania Fotograficzne".
 
Szanowni Państwo,
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Okręg Północno-Wschodni Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży  organizatorzy pleneru fotograficznego pn. "Białowieskie Spotkania Fotograficzne" w dniach od 13-17 września 2016 r. zapraszają do uczestnictwa w akcji plenerowej. Nasza propozycja skierowana jest do członków Związku Polskich Artystów Fotografików z całej Polski.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem pleneru, zadaniami programowymi oraz zgłoszenie swego uczestnictwa. 
                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                      Organizatorzy
 
Dokumenty do pobrania.
1. Regulamin pleneru.
2. Zadania programowe.
3. Karata zgłoszenia uczestnictwa.