Wszystkie książki są dostępne w Galerii im. Sleńdzińskich (ul. Waryńskiego 24a; ul. Legionowa 2)
w godzinach otwarcia wystaw.
 
W celu zamówienia wydawnictw prosimy o kontakt:
k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl
502 138 980
_________________________
 
 
 

Helena Bohle-Szacka. Lilka

 

Książka jest w języku polskim i angielskim

Redakcja: Marcin Różyc

Teksty: Marcin Różyc, Katarzyna Siwerska, Hanna Rydlewska, Anna Hadrysiewicz, Angela Martin, Ewa Czerwiakowska, Wiesław Wróbel

Projekt graficzny: postNoviki (noviki.net)

Wydawca: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, 2017

Format: 160x226 mm

Oprawa: twarda

Ilość stron: 463

ISBN: 978-83-64413-17-9

Cena: 50 zł

 

Helena Bohle-Szacka. Lilka to katalog dotyczący życia i twórczości Heleny Bohle-Szackiej. Publikacja towarzyszyła wystawie Helena Bohle-Szacka „Mosty/Die Brücken. 

Helena Bohle-Szacka była projektantką mody, dziennikarką,  artystką, kuratorką i graficzką, a także jedna z najważniejszych  Polek mieszkających w Berlinie Zachodnim. To także pierwsza polska projektantka, której kolekcje pokazano za żelazną kurtyną.

Książka wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) oraz Miasta Białystok.

_____________________

 

 

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

 

Wydanie: Białystok 2005

Tekst i opracowanie: Anna Hendzel-Andreew, Katarzyna R. Hryszko, Izabela Suchocka, Eugeniusz Szulborski

ISBN 83-909709-6-1

Wymiary: 310x230 mm

Ilość stron: 136

Cena: 30,00 zł

 

Wydany w bogatej szacie edytorskiej katalog zbiorów Galerii zawierający oprócz ilustracji barwnych historię działalności Galerii oraz szkic o twórczości Ludomira Sleńdzińskiego. Zawartość albumu daje możliwość poznania i zrozumienia twórczość czterech pokoleń artystów dzięki zamieszczonym obszernym życiorysom wzbogaconymi fotografiami archiwalnymi.

 

____________________

 

 

Wincenty Sleńdzińskich W chwili zwątpienia. Utwory zebrane

 

Wydanie: Białystok 2006

Tekst i opracowanie: Eugeniusz Szulborski, ilustracje Katarzyna R. Hryszko

ISBN 83-9009709-7-X

Wymiary: 205x145 mm

Ilość stron: 160

Cena: 5,00 zł

 

Twórczość literacka artysty malarza Wincentego Sleńdzińskiego zachowała się na kartach szkicownika z Kniaginina oraz jako rękopisy luzem przechowywane w archiwum Galerii. Autor opracowania zamieścił je w publikacji głównie ze względu na wartość historyczną. Zawarte w tej twórczości tęsknota za Wilnem, za ojczyzną, miłość dwojga ludzi, wykorzystanie motywów ludowych, baśniowych oraz interesujący humor ukazują Wincentego jako artystę wszechstronnego. Ilustrowany reprodukcjami oryginalnych rysunków wykonanych przez Wincentego Sleńdzińskiego.

 

___________________

 

 

 

Ludomir Sleńdziński, Listy do Ireny

 

Wydanie: Białystok 2002

Tekst i opracowanie: Eugeniusz Szulborski

ISBN 83-909709-5-3

Wymiary: 205x140 mm

Ilość stron: 52

Cena: 5,00 zł

 

Korespondencja Ludomira Sleńdzińskiego z podróży do Francji i Włoch z roku 1925, do przyszłej małżonki, Ireny Dobrowolskiej.

___________________

 

 

 

Placyda Bukowska (1904-1974) w stulecie urodzin

 

Wydanie: Białystok 2007

Tekst i opracowanie: Izabela Suchocka

ISBN 83-921204-1-3

Wymiary: 300x210 mm

Ilość stron: 64

Cena: 10,00 zł

 

Katalog towarzyszący wystawie monograficznej „Placyda Bukowska (1904-1974) w stulecie urodzin”. Jest pierwszą publikacją poświęconą artystce Placydzie Bukowskiej, uczennicy Ludomira Sleńdzińskiego na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie oraz żony wybitnego i wielce zasłużonego dla Białegostoku architekta – Stanisława Bukowskiego. Zawiera kalendarium życia oraz prawie całą zachowaną dokumentację twórczości malarskiej i rzeźbiarskiej Placydy Bukowskiej.

 

___________________

 

 

 

Włodzimierz Wasilewicz (1909-1967)

 

Wydanie: Białystok 2008

Tekst i opracowanie: Izabela Suchocka

ISBN 83-921204-2-6

Wymiary: 210x210 mm

Ilość stron: 84

Cena: 5,00 zł

 

Katalog towarzyszący wystawie "Ojciec i córka. Włodzimierz Wasilewicz. Anna Beata Wasilewicz". Zawiera ponad czterdzieści reprodukcji dzieł artysty jak również wspomnienia najbliższych o Włodzimierzu Wasilewiczu oraz obszerne kalendarium jego życia.

 

__________________

 

 

 

Między Medyną a Wilnem. Barbara i Ildefons Houwaltowie

 

Wydanie: Białystok 2009

Tekst i opracowanie: Wojciech Szafrański, Izabela Suchocka

ISBN 83-921204-3-4

Wymiary: 160x160 mm

Ilość stron: 84

Cena: 5,00 zł

 

Książka zawiera fragmenty pamiętników Barbary Houwalt-Kosteckiej. Przywołuje wiele cennych faktów z artystycznego życia międzywojennego Wilna, barwnie opowiada o losach rodziny Szopów i Houwaltów oraz studentach i profesorach Wydziału sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Osobną część stanowią reprodukcje wczesnych prac Barbary i Ildefonsa Houwaltów.

____________________

 

 

 

 

Utalentowany florysta

 

Wydanie: Białystok 2009

Tekst i opracowanie: Katarzyna R. Hryszko

Wymiary: 300x210 mm

Ilość stron: 16

Cena: 1,00 zł

 

Katalog towarzyszący wystawie „Utalentowany florysta. Aleksander Jan Śleńdziński (1849-1881) składający się z tzw. teczki i szesnastu stron tekstu za reprodukcjami archiwalnych fotografii i dokumentów. Aleksander J. Śleńdziński to kolejna postać z artystycznego rodziny Sleńdzińskich. Tym razem przedstawiamy badacza, botanika. Celem katalogu jest zapoznanie odbiorców z biografią młodego człowieka, docenienie jego ogromu pracy włożonej w zbieranie roślinności krajowej z terenów wschodniej Galicji.

 

____________________

 

 

 

Stanisław Wakuliński

Wydanie: Białystok 2009

 

Tekst i opracowanie: Izabela Suchocka

Wymiary: 300x210 mm

Ilość stron: 16

Cena: 1,00 zł

 

Katalog towarzyszący wystawie „Stanisław Wakuliński. Rzeźba” składa się z szesnastu stron tekstu z czarno-białymi reprodukcjami prac artysty. Przedstawia twórczość artystyczną nestora białostockich rzeźbiarzy - Stanisława Wakulińskiego.

 

___________________

 

 

 

Ludomir Sleńdziński i Felicjan Szczęsny Kowarski – uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu

 

Wydanie: Białystok 2009

Tekst i opracowanie: Marta Pietruszko

ISBN 83-921204-6-9

Wymiary: 300x210 mm

Ilość stron: 16

Cena: 3,00 zł

 

Katalog przedstawia sylwetki dwóch rówieśników, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu: Ludomira Sleńdzińskiego i Felicjana Kowarskiego. Zawiera biografie obu artystów oraz reprodukcje prac z dojrzałego okresu ich twórczości od lat 20-tych XX wieku do 1948 roku. Są to w większości obrazy o tematyce portretowej i pejzażowej.

 

___________________

 

 

 

Krystyna Konecka Isabelle mon amour.

Czyli rzecz w sonetach o Izabeli z Poniatowskich Branickiej, hetmanowej wielkiej koronnej siostrze królewskiej, Pani Krakowskiej na Białymstoku i nie tylko

 

Wydanie: Białystok 2010

Tekst i opracowanie: Krystyna Konecka

Wymiary: 230x160 mm

Ilość stron: 104

Cena: 5,00 zł

 

Książka poetycka w całości poświęcona Izabeli Branickiej, żonie hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego. Jest to zbiór sonetów, formy poetyckiej od lat stanowiącej o wizerunku twórczym Krystyny Koneckiej. Obok, nadającego książce charakter albumu, bogatego zestawu ilustracji, dodatkowym walorem są tłumaczenia sonetów na język angielski.

 

___________________

 

 

Zapach kobiety. Ewa Chacianowska, Aleksandra Czerniawska, Małgorzata Dmitruk, Marta Mariańska, Marzanna Morozewicz, Małgorzata Niedzielko, Dorota Świdzińska, Justyna Wencel

 

Wydanie: Białystok 2012

Tekst i opracowanie: Zbigniew Świdziński

ISBN 83-932692-0-4

Wymiary: 150x150 mm

Ilość stron: 20

Cena: 5,00 zł

 

Katalog towarzyszący wystawie czasowej "Zapach kobiety" przedstawia sylwetki ośmiu artystek, które wiąże Podlasie jako miejsce urodzenia, zamieszkania, tworzenia. Są to artystki w różnym wieku tworzące w zróżnicowanych technikach plastycznych. Katalog zawiera biografie artystek, a także ich teksty autorskie. Opatrzony jest fragmentami tekstu "Trędowata" Heleny Mniszkówny, W-wa 1992 i "Szczeliny istnienia" Jolanty Brach-Czainy, Kraków 1999.

 

_____________________

 

 

 

Czułość. Wiktoria Tołłoczko-Tur

 

Wydanie: Białystok 2012

Tekst i opracowanie: Katarzyna Hryszko

ISBN 978-83-932692-2-8

Wymiary: 190x270 mm

Ilość stron: 20

Cena: 10,00 zł

 

Katalog przedstawia sylwetkę akwarelistki Wiktorii Tołłoczko-Tur, białostoczanki, konserwatorki dzieł sztuki. Wystawa oraz katalog zbiegły się z dwoma jubileuszami artystki 50-lecia pracy twórczej i 70-lecia urodzin. Akwarele, które maluje świadczą o dokładności obserwacji i subiektywnym wyborze motywów najczęściej związanych z ziemią podlaską. W środowisku twórczym uznawana jest za "mistrzynię akwareli".

 

____________________

 

 

Józef Zimmerman (1887-1954). Białostocki pejzażysta

 

Tekst i opracowanie: Marta Pietruszko, Agnieszka Kuczyńska

ISBN 978-83-932692-3-5

Wymiary: 210x210 mm

Ilość stron: 20

Cena: 10,00 zł

 

Katalog przedstawia sylwetkę pejzażysty Józefa Zimmermana, artysty, który większość życia spędził w Białymstoku. Tutaj ukształtował swój styl, pozostawił najwięcej prac, dał sie poznać jako nauczyciel renomowanej szkoły i członek wąskiego grona animatorów życia kulturalnego w Białymstoku. Zawiera szczegółowy rys biograficzny wraz z fotografiami archiwalnymi dokumentów, reprodukcje prac oraz katalog wszystkich prac artysty będących w zbiorach rodziny.

 

____________________

 

 

Andreev. Ilustracje. Portrety. Rysunki. Pastele. Węgiel

 

Tekst i opracowanie: Katarzyna Hryszko

ISBN 978-83-932692-5-9

Wymiary: 210x290 mm

Ilość stron: 20

Cena: 10,00 zł

 

Katalog przedstawia wybrane prace Georgi Andreeva, urodzonego w Swilengradzie (Bułgaria). Studia artystyczne ukończył w pracowni prof. A. Poliłowa, specjalizując się w grafice użytkowej w ASP w Sofii. Od 1971 jest mieszkańcem Białegostoku.

 

____________________

 

 

Piotr Sawicki. Fotografie

 

Wydanie: Białystok 2011

Tekst i opracowanie: Kuba Dąbrowski, Wojciech Nowicki, opracowanie Wojciech Nowicki

ISBN 83-921204-8-5

Wymiary: 275x210 mm

Ilość stron: 112

Cena: 10,00 zł

 

Katalog przedstawia czarno-białe fotografie Piotra Sawickiego, jego styl lat 70-tych i 80-tych, tak żeby został zapamiętany fotograf i tamten, odeszły już, świat. Piotr Sawicki przedstawił Polskę, jej wycinek, głównie okolice Białegostoku z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Katalog zawiera dwa teksty krytyczne, a także spis 109 zdjęć.