Wszystkie książki są dostępne w Galerii im. Sleńdzińskich (ul. Waryńskiego 24a; ul. Legionowa 2)
w godzinach otwarcia wystaw.
 
W celu zamówienia wydawnictw prosimy o kontakt:
k.wrobel@galeriaslendzinskich.pl
502 138 980
 

_______________________________________________________________________________________________

Dawid Szpiro. Pamiętnik

 
Autorem pamiętnika jest 18-letni Dawid Szpiro (syn Pinchosa Szpiry, właściciela jednej z największych fabryk włókienniczych w Białymstoku przy ul. Łąkowej), który od października 1942 roku przebywał w białostockim getcie, gdzie pracował jako członek Żydowskiej Służby Porządkowej. Z właśnie z jego zapisków dowiadujemy się jak wyglądało oblicze wojny i realia życia za murami getta. Ocalały „Pamiętnik" rozpoczynają relacje z grudnia 1939 roku, kończą się na dacie lipcowej 1943 roku, tuż przed wybuchem powstania w białostockim getcie (16 sierpnia 1943 roku). Jest to jedno z niewielu zachowanych źródeł historycznych z okresu II wojny światowej, cenne jeszcze bardziej, dzięki relacji naocznego świadka.
 

Wydanie: Białystok 2018

ISBN 978-83-64413-32-2

Wymiary: 205x145 mm

Oprawa: twarda

Ilość stron: 258

Cena: 40,00 zł

_______________________________________________________________________________________________

Ślad piórka. Rzecz o twórczości Henryka Wilka (1935-2016)

 

Wydawnictwo jest pierwszą obszerną monografią poświęconą Henrykowi Wilkowi, architektowi, rysownikowi i publicyście, który w swojej twórczości przez ponad trzydzieści lat przybliżał czytelnikom m.in. „Gazety Białostockiej” i „Kontrastów” dziedzictwo architektoniczne północno-wschodniej Polski, w szczególności Białegostoku. W albumie, opracowanym przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku i rodzinę artysty, obok obszernego życiorysu, analizy dorobku twórczego i wspomnień bliskich, znalazło się przeszło 400 ilustracji, w tym mało znane i dotychczas niepublikowane akwarele. Podczas spotkania wydawnictwo będzie można nabyć w promocyjnej cenie.

 

Wydanie: Białystok 2017

Teksty: Sebastian Wicher, Halina Wilk, Ewa Wilk-Będkowska

ISBN 978-83-64413-22-3

Wymiary: 300x275 mm

Oprawa: twarda

Ilość stron: 300

Cena: 80,00 zł

_______________________________________________________________________________________________
Helena Bohle-Szacka. Lilka

 

Książka jest w języku polskim i angielskim

Teksty: Marcin Różyc, Katarzyna Siwerska, Hanna Rydlewska, Anna Hadrysiewicz, Angela Martin, Ewa Czerwiakowska, Wiesław Wróbel

Projekt graficzny: postNoviki (noviki.net)

Wydanie: Białystok 2017

Format: 160x226 mm

Oprawa: twarda

Ilość stron: 463

ISBN: 978-83-64413-17-9

Cena: 50 zł

 

Helena Bohle-Szacka. Lilka to katalog dotyczący życia i twórczości Heleny Bohle-Szackiej. Publikacja towarzyszyła wystawie Helena Bohle-Szacka „Mosty/Die Brücken. Helena Bohle-Szacka była projektantką mody, dziennikarką,  artystką, kuratorką i graficzką, a także jedna z najważniejszych  Polek mieszkających w Berlinie Zachodnim. To także pierwsza polska projektantka, której kolekcje pokazano za żelazną kurtyną.

Książka wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ) oraz Miasta Białystok.

______________________________________________________________________________________________

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

 

Wydanie: Białystok 2005

Teksty: Anna Hendzel-Andreew, Katarzyna R. Hryszko, Izabela Suchocka, Eugeniusz Szulborski

ISBN 83-909709-6-1

Wymiary: 310x230 mm

Oprawa: miękka

Ilość stron: 136

Cena: 30,00 zł

 

Wydany w bogatej szacie edytorskiej katalog zbiorów Galerii zawierający oprócz ilustracji barwnych historię działalności Galerii oraz szkic o twórczości Ludomira Sleńdzińskiego. Zawartość albumu daje możliwość poznania i zrozumienia twórczość czterech pokoleń artystów dzięki zamieszczonym obszernym życiorysom wzbogaconymi fotografiami archiwalnymi.

_______________________________________________________________________________________________

Placyda Bukowska (1904-1974) w stulecie urodzin

 

Wydanie: Białystok 2007

Tekst i opracowanie: Izabela Suchocka

ISBN 83-921204-1-3

Wymiary: 300x210 mm

Oprawa: miękka

Ilość stron: 64

Cena:  5,00 zł

 

Katalog towarzyszący wystawie monograficznej „Placyda Bukowska (1904-1974) w stulecie urodzin”. Jest pierwszą publikacją poświęconą artystce Placydzie Bukowskiej, uczennicy Ludomira Sleńdzińskiego na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie oraz żony wybitnego i wielce zasłużonego dla Białegostoku architekta – Stanisława Bukowskiego. Zawiera kalendarium życia oraz prawie całą zachowaną dokumentację twórczości malarskiej i rzeźbiarskiej Placydy Bukowskiej.

_______________________________________________________________________________________________

Czułość. Wiktoria Tołłoczko-Tur

 

Wydanie: Białystok 2012

Tekst i opracowanie: Katarzyna Hryszko

ISBN 978-83-932692-2-8

Wymiary: 190x270 mm

Oprawa: miękka

Ilość stron: 20

Cena: 5,00 zł

 

Katalog przedstawia sylwetkę akwarelistki Wiktorii Tołłoczko-Tur, białostoczanki, konserwatorki dzieł sztuki. Wystawa oraz katalog zbiegły się z dwoma jubileuszami artystki 50-lecia pracy twórczej i 70-lecia urodzin. Akwarele, które maluje świadczą o dokładności obserwacji i subiektywnym wyborze motywów najczęściej związanych z ziemią podlaską. W środowisku twórczym uznawana jest za "mistrzynię akwareli".

_______________________________________________________________________________________________

Andreev. Ilustracje. Portrety. Rysunki. Pastele. Węgiel

 

Tekst i opracowanie: Katarzyna Hryszko

ISBN 978-83-932692-5-9

Wymiary: 210x290 mm

Oprawa: miękka

Ilość stron: 20

Cena: 5,00 zł

 

Katalog przedstawia wybrane prace Georgi Andreeva, urodzonego w Swilengradzie (Bułgaria). Studia artystyczne ukończył w pracowni prof. A. Poliłowa, specjalizując się w grafice użytkowej w ASP w Sofii. Od 1971 jest mieszkańcem Białegostoku.