kwiecień 2018

w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

 

WYSTAWY

 

WARYŃSKIEGO 24A   15.01.2017 ― 13.05.2018

bilet wstępu

4. Puls sztuki. Julitta

Kolejna czasowa odsłona wydobytych z magazynów Galerii obrazów i rysunków. Tym razem na ekspozycji goszczą dzieła poświęcone donatorce Galerii, Julitcie Annie Sleńdzińskiej-Zakrzewskiej. Centralnym punktem wystawy jest „Portret córki Julitty” namalowany przez jej ojca Ludomira Sleńdzińskiego. Artysta przedstawił 15-letnią Julittę w zimowej scenerii, na tle domu malarza Władysława Oskierki w Wilnie. Obraz został pozyskany przez Galerię w 2016 r.

Kuratorka wystawy: Izabela Suchocka

 

 

WARYŃSKIEGO 24A   wystawa stała

bilet wstępu

Sztuka w genach. Sleńdzińscy

Wystawa dotyczy czteropokoleniowego rodu Sleńdzińskich: Aleksandra, Wincentego, Ludomira i Julitty. Na ekspozycji prezentowane są dzieła sztuki (obrazy, rzeźby, płaskorzeźby), rzemiosło artystyczne (meble, instrumenty muzyczne), archiwalia (zdjęcia, dokumenty rodzinne). Wystawa została wzbogacona o prezentacje multimedialne na temat historii tej wileńskiej rodziny. Towarzyszą jej nagrania fortepianowe Julitty Sleńdzińskiej, pianistki i klawesynistki, donatorki Galerii.

Kuratorka wystawy: Izabela Suchocka

 

 

LEGIONOWA 2   6.04 ― 13.05.2018

bilet wstępu

Tadeusz Gajl. Malarstwo, grafika, heraldyka

Obejmujący ponad pół wieku dorobek twórczy Tadeusza Gajla nie poddaje się łatwo analizom i ocenom. Absolwent PWSPP w Łodzi cały czas poszukuje odpowiedniego sposobu wyrażenia myśli i idei, próbuje różnych form i technik. W malarstwie potrafi łączyć prowokacyjną, nowoczesną linię z renesansowym laserunkiem, jego grafika to wyraz różnych pasji i emocji. Jest też autorem pięciu herbarzy.

Koordynatorki wystawy: Katarzyna Hryszko, Marta Pietruszko

 

 

LEGIONOWA 2   2.03 ― 1.04.2018

bilet wstępu

W głębi XVII

Zestawienie prac czwórki artystów odnoszących się do tego samego źródła inspiracji – natury. Mimo różnicy efektów formalnych, wynikających z wypracowania przez każdego z nich indywidualnej artystycznej formuły, punktem stycznym jest tu kontemplacyjne podejście do tematu. Są to więc wyniki pracy badawczej nad klasycznie rozumianym pięknem, momentami ukazujące także jego zaprzeczenie. Artyści:Krzysztof Bartnik, Chris Hernandez, Karolina Jarosławska, Klaudia Ka

Koordynator wystawy: Dawid Bujno

 

 

WIKTORII 5   10.03.2018 ― 6.05.2018

wstęp wolny

Pierwsza generalna

Bartek Warzecha, fotograf pochodzący z Białegostoku, znany z działalności dokumentującej spektakle teatralne, odkrywa przed nami swoją twórczość autorską. Prezentowane na wystawie zdjęcia powstały w różnych miejscach i warunkach, a ich założeniem było zatrzymanie w kadrze intuicyjnie wybranych obrazów. Ujawniają one wrażliwy i wnikliwy sposób obserwowania codzienności, niepozbawiony też dystansu i humoru, co wpływa na niepowtarzalny styl artysty.

Kuratorka wystawy: Martyna Štěpán-Dworakowska

 

WYSTAWA EDUKACYJNA

 

LEGIONOWA 2   10.02 ― 29.04.2018

wstęp wolny

Jak ugryźć sztukę?

Autorami prac, które prezentujemy w małej sali Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2, są osoby dorosłe. Uczestniczą one w zajęciach prowadzonych w Galerii przy ul. Wiktorii 5 przez Jowitę Wiśniewską. Spotykają się co tydzień, by pod okiem profesjonalnego instruktora wyzwolić swój plastyczny potencjał i twórczo spędzić czas. Czy udało im się „ugryźć sztukę”? Przekonajcie się sami.

Wybór prac: Jowita Wiśniewska

Aranżacja i koordynacja: Katarzyna Hryszko

 

WYDARZENIA – WSTĘP WOLNY

 

LEGIONOWA 2   wernisaż   6.04.2018 (piątek) 18:00

wstęp wolny

Tadeusz Gajl. Malarstwo, grafika, heraldyka

Wystawa prac

Tadeusz Gajl – projektant tkanin, autor murali, plakatów, scenograf i honorowy członek załogi korwety „Kościuszko”, po tym jak zaopatrzył ją w stosowny herb. Przez ponad pół wieku artysta ulegał różnym pasjom, emocjom i ideom. Jego malarstwo ewoluowało od bardzo oszczędnej, nowoczesnej, prowokacyjnej linii, poprzez żarliwą publicystykę polityczną, aż do bardzo literackich czy wręcz filozoficznych prób odpowiedzi na pytania dotyczące istoty wszechświata. Podobnie jest z grafiką, która w jego wykonaniu bywa gwałtownym protestem, ale też cichą, gorzką refleksją. Od ponad 20 lat jego wielką pasją jest heraldyka. Jest autorem pięciu herbarzy i niekwestionowanym, szanowanym na świecie autorytetem w tej dziedzinie. Tadeusz Gajl to także człowiek przekorny, lubi powtarzać, że w życiu najważniejsza jest ergonomia… I to dlatego najbardziej jest dumny z projektu obudowy do pewnego pieca grzewczego.

Koordynatorki wystawy: Katarzyna Hryszko, Marta Pietruszko

 

 

WARYŃSKIEGO 24A   spotkanie   12.04.2018 (czwartek) 18:00

wstęp wolny

25. Dialogi Poetyckie

Jerzego Binkowskiego i Waldemara Smaszcza

„Nowa poezja w nowej Polsce – Julian Tuwim”. Idziesz! Przeczuwam Ciebie, o Poezjo Nowa! Drugie spotkanie w ramach obchodów Roku Niepodległości, poświęcone poezji Skamandrytów. Tym razem zanurzymy się w świat wierszy najgłośniejszego spośród nich – Juliana Tuwima. Po wyzwoleniu Rzeczypospolitej w 1918 roku poezja po części wyswobodziła się z moralnych okowów nieustającej służby publicznej. Julian Tuwim, wraz z innymi Skamandrytami, oczekiwał, iż uwolni to nową jakość w polskim życiu artystycznym. Ale jaka to będzie jakość, jaką formę przybierze? To pozostawało pytaniem otwartym. Nowa Poezja przychodziła do młodych poetów jako coś zewnętrznego, nieprzeniknionego, osobnego. Z wolna wzięła ich życie we władnie, opanowała styl. Tuwim próbuje dociec jej natury. Spróbujmy podążyć jego śladami.

Jerzy Binkowski (ur. 1949) – reżyser teatralny, psycholog, poeta, laureat literackiej nagrody Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Organizator konkursów poetyckich, autor licznych publikacji o tematyce literackiej i pedagogicznej.

Waldemar Smaszcz (ur. 1951) – historyk literatury, krytyk, eseista. Autor wyborów i komentator polskiej poezji od renesansu (Kasper Miaskowski) do współczesności (Jan Twardowski). Był pracownikiem naukowym i wykładowcą w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Uniwersytet w Białymstoku).

 

 

WARYŃSKIEGO 24A   koncert  15.04.2018 (niedziela) 12:00 

wstęp wolny

Koncerty w samo południe

Koncert zespołu muzyki dawnej Canor Anticus

Zespół muzyki dawnej Canor Anticus:

Marcin Zalewski – viola da gamba sopranowa i basowa, lutnia, złóbcoki, tarapata, kierownictwo muzyczne

Piotr Zalewski – viola da gamba altowa i basowa, lira korbowa, kantele, lira dzwonkowa

Paweł Zalewski – viola da gamba basowa

W programie utwory średniowiecznych, renesansowych, barokowych i klasycystycznych muzyków występujących na dworach królów polskich: Władysława Jagiełły, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Władysława IV Wazy, Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

Canor Anticus – warszawski zespół muzyki dawnej, założony w 1970 roku. Koncertował w najważniejszych placówkach polskiej kultury (m.in. w Pałacu w Wilanowie, Muzeum Narodowym i Zamku Królewskim w Warszawie, na Wawelu) oraz za granicą (w Czechach i na Cyprze). Repertuar zespołu obejmuje muzykę świecką i religijną, od średniowiecza do współczesności, wykonywana na instrumentach historycznych. W 2006 roku zespół otrzymał „Nagrodę imienia Adama Jarzębskiego dla najlepszego wykonawcy XVI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie”.

 

 

WARYŃSKIEGO 24A   spotkanie   19.04.2018 (czwartek) 18:00

wstęp wolny

Czwartki u Sleńdzińskich

Spotkanie autorskie z Tomaszem Kubą Kozłowskim

„Narocz. Śniardwy II Rzeczypospolitej”. Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie zabierze uczestników nad leżące na Białorusi jezioro Narocz – dawniej największe jezioro I i II Rzeczypospolitej opiewane m.in. przez Jana Bułhaka, Józefa Mackiewicza i Sergiusza Piaseckiego. Opowieści o "Kresowym Morzu", nadnaroczańskich miasteczkach i wsiach, wielkim buncie rybaków z lat 30., krwawej bitwie wojsk rosyjskich i niemieckich z marca 1916 roku oraz dramatycznych losach oddziału partyzanckiego AK „Kmicica” ilustrowane będą tradycyjnie oryginalną ikonografią z epoki.

Prowadzenie: Tomasz Kuba Kozłowski

Współorganizator: Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku

 

 

LEGIONOWA 2   spotkanie    27.04.2018 (piątek) 18:00

wstęp wolny

Uwaga! Literatura

Dominik Bielicki

Wiersze Dominika Bielickiego z tomu „Pawilony” opisują drobne sytuacje, przedmioty, konkretne miejsca i osoby. Codzienne wydarzenia składają się jednak na pogłębioną refleksję nad procesem zmian, jakie zachodziły w polskiej rzeczywistości od transformacji ustrojowej aż do teraz. Autor nie odwołuje się przy tym do żadnego z dominujących od lat 90. nurtów w polskiej poezji. Unika metafor i lingwistycznych fajerwerków. Ale dzięki swoistemu realizmowi i rozgadaniu każda rzecz staje się w jego tekstach niemal namacalna.

Dominik Bielicki(ur. 1976) – poeta, autor tomików „Gruba tańczy” (2008) oraz „Pawilony” (2017). Mieszka w Warszawie.

Prowadzenie: Dawid Bujno

 

ZGŁOŚ SIĘ NA WARSZTATY

 

WARYŃSKIEGO 24A   warsztaty   9.04, 16.04, 23.04.2018 (poniedziałek) 10:30–12:00

Sztuka przed obiadem

Osoby w wieku 55+

Kontynuujemy cieszący się dużą popularnością cykl warsztatów dla osób dojrzałych, podczas których będziemy podążać za artystami, kierunkami i zjawiskami w sztuce współczesnej i dawnej. Poszukamy inspiracji do tworzenia, poeksperymentujemy z technikami, podzielimy się wrażeniami. Zapewniamy materiały plastyczne, kawę i twórczą zabawę. Warsztaty prowadzi: Jowita Wiśniewska.

Zgłoszenia: tel. 85 652 32 77

Koszt zajęć: 10 zł / zajęcia

 

 

WARYŃSKIEGO 24A   warsztaty   18.04.2018 (środa) 18:00–19:30

Plastyka na co dzień

Kadra pedagogiczna

„Kolograf – wycinanie, odbijanie, powielanie”. Warsztaty kierujemy do nauczycieli i animatorów kultury, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje w zakresie edukacji plastycznej. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różnorodne techniki plastyczne i możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dowiedzą się też, jak zachęcić podopiecznych do twórczych działań, a także gdzie szukać pomysłów i inspiracji. Podczas najbliższego spotkania nauczymy się kolografii, techniki drukarskiej wykorzystującej kolażowe łączenie materiałów o różnych fakturach.

Warsztaty prowadzi: Jowita Wiśniewska.

Zgłoszenia: tel. 85 652 32 77

Koszt zajęć: 20 zł / zajęcia

 

 

WIKTORII 5   warsztaty   22.04.2018 (niedziela) 11:00–12:30

A co to jakieś?

Rodziny z dziećmi 4-10 lat

„A co to jakieś?” to cykl rodzinnych warsztatów plastycznych odbywających się w oddziale Galerii przy ul. Wiktorii 5. W kwietniu będziemy wykonywać prace w technice wycinanki warstwowej. Warsztaty prowadzi: Martyna Štěpán-Dworakowska.

Zgłoszenia: tel. 85 732 33 33

10 zł / dziecko (opiekunowie wstęp bezpłatny)

 

 

LEGIONOWA 2   wykłady   8.04, 22.04.2018 (niedziela) 13:00–15.30

Historia piękna

Nowy cykl wykładów o sztuce

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym cyklu wykładów „Historia piękna, czyli jak rozumieć język sztuki?”. W czasie spotkań poznamy najważniejsze przemiany w rozumieniu pojęcia sztuki na przestrzeni dziejów, ukazane na tle religii, polityki i obyczaju danego okresu. Wykłady odbywać się będą w niedzielę, dwa razy w miesiącu. Poprowadzi je dr Olga Kłosiewicz, wielokrotnie nagradzana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Otwartego UW, specjalistka w zakresie  filozofii i estetyki. W trakcie wykładu przewidziana jest przerwa kawowa.

dr Olga Kłosiewicz– absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka serii edukacyjnej pod wspólnym tytułem „Tajemnice sztuki” oraz  książek „Zwierzęta Zaratustry” i „Przyroda w polskiej tradycji”. Zajmuje się filozofią współczesną i estetyką. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych, socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoszenia: tel. 502 138 980, 502 596 452

Koszt zajęć: 10 zł / zajęcia

 

 

KALENDARZ EDUKACYJNY

 

 

WARYŃSKIEGO 24A   4-6.04, 9-13.04, 16-20.04, 23-27.04.2018 (poniedziałek-piątek) 15:30-17:00

Rosnę w sztukę

warsztaty dla dzieci i młodzieży

 

WARYŃSKIEGO 24A   9.04, 16.04, 23.04.2018 (poniedziałek) 10:30-12:00

Sztuka przed obiadem

warsztaty dla osób 55+

 

WARYŃSKIEGO 24A   18.04.2018 (środa) 18:00-19:30

Plastyka na co dzień

warsztaty dla kadry pedagogicznej

 

WARYŃSKIEGO 24A   29.04.2018 (niedziela) 11:00-12:30

Artystyczne tropy

warsztaty rodzinne

 

WIKTORII 5   4.04.2018 (środa) 16:00-18:00

Eksperymenty Wiktorii

warsztaty dla dzieci

 

WIKTORII 5   5.04, 12.04, 19.04, 26.04.2018 (czwartek) 17:00-19:00

Jak ugryźć sztukę?

warsztaty dla osób dorosłych

 

WIKTORII 5   22.04.2018 (niedziela) 11:00-12:30

A co to jakieś?

warsztaty rodzinne

 

LEGIONOWA 2   8.04, 22.04.2018 (niedziela) 13:00–15.30

Historia piękna

wykłady

 

LEGIONOWA 2   15.04.2018 (niedziela) 11:30-13:00

AŁ... sztuka nie boli

warsztaty rodzinne