LEGIONOWA 2

Czas trwania: 13:30-16:00 – 2,5h z przerwą kawową

 

 

ZOBACZYĆ ZROZUMIEĆ

światowa sztuka współczesna i jej interpretacje

dr Olga Kłosiewicz

 

 

Plan wykładów w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku

 

1. Między akcją i abstrakcją

Informel, abstrakcyjny ekspresjonizm, action painting, neodadaizm, malarstwo kolorowych płaszczyzn. Ekspresja i wzniosłość, sztuka jako proces, dzieło jako ślad.
 
 
2. Poza granice mimesis
Nowy realizm, hiperrealizm i pop-art. Afirmacja i krytyka społeczeństwa konsumpcyjnego. Kopia zamiast oryginału, powtórzenie i masowa reprodukcja.
 
 
3. Od przedmiotu, przez instrukcję ku idei
Fluxus, minimalizm i konceptualizm. Sztuka post-przedmiotowa, emancypacja sztuki od funkcji społecznych i estetycznych, autoteliczne definicje sztuki. Początki happeningu. Odbiorca jako współtwórca.
 
 
4. Sztuka jest wszędzie, wszystko jest sztuką?
Land art, street art, arte povera. Ambalaże, environmental art, murale, graffiti, sztuka site & time specific.
 
 
5. Ciało, obecność, działanie i ból
Sztuka zdarzeniowa (happening, performance, akcjonizm) i body art. Sztuka zaangażowana społecznie i obyczajowo. Transgresje, prowokacje,  kategoria szoku. Ciało zwierzęcia jako nagie życie. Transhumanizm. Somaestetyka.
 
 
6. Teatr po dramacie?
Teatr absurdu i postdramatyczny. Brutalizm. Nowe techniki teatralne, performance sceniczny.
 
 
7. Krzywe zwierciadło przechadzające się po pasażach handlowych?
Neoekspresjonizm i neo-pop. Sztuka wobec polityki i popkultury. Postmodernizm i transawangarda. Kicz, kamp, appropriation art. Ironia.
 
 
8. Sztuka jako nowa techne – 26 maja
Fotografia, film eksperymentalny i bezkamerowy, video art, found footage. Bio art, sztuka Internetu.
 
 
9. Szklane domy i muzea wyobraźni – 2 czerwca
Wady i zalety muzealizacji. Nowe formy wystawiennictwa. Architektura: neorealizm, neoliberty, neobrutalizm, minimalizm, dekonstrukcjonizm.
 
 
10. W XXI wiek! Koniec sztuki czy nowe perspektywy? – 9 czerwca
Czy można mówić w sztuce o celu, rozwoju i postępie albo przewidzieć przyszłość sztuki? Artyści młodszego pokolenia, nowe nurty artystyczne i koncepcje estetyczne.
 
 
 
dr Olga Kłosiewicz – absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka serii edukacyjnej pod wspólnym tytułem „Tajemnice sztuki” oraz  książek „Zwierzęta Zaratustry” i „Przyroda w polskiej tradycji”. Zajmuje się filozofią współczesną i estetyką. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych, socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
 
Czas trwania: 13:30-16:00 – 2,5h z przerwą kawową

Miejsce: Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Legionowa 2

Obowiązują zapisy! tel. 502 138 980   e-mail j.rafalska@galeriaslendzinskich.pl
Koszt: 10 zł / wykład