LEGIONOWA 2

dwie niedziele w miesiącu w godz. 13.00-15.30

Historia piękna. Jak rozumieć język sztuki?

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym cyklu wykładów „Historia piękna, czyli jak rozumieć język sztuki?”. W czasie spotkań poznamy najważniejsze przemiany w rozumieniu pojęcia sztuki na przestrzeni dziejów, ukazane na tle religii, polityki i obyczaju danego okresu. Wykłady odbywać się będą w niedzielę, dwa razy w miesiącu. Poprowadzi je dr Olga Kłosiewicz, wielokrotnie nagradzana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Otwartego UW, specjalistka w zakresie  filozofii i estetyki. W trakcie wykładu przewidziana jest przerwa kawowa.

 

dr Olga Kłosiewicz – absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka serii edukacyjnej pod wspólnym tytułem „Tajemnice sztuki” oraz  książek „Zwierzęta Zaratustry” i „Przyroda w polskiej tradycji”. Zajmuje się filozofią współczesną i estetyką. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych, socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zgłoszenia: tel. 502 138 980, 502 596 452

Koszt zajęć: 10 zł / zajęcia

 

WYKŁADY O SZTUCE – TEMATY I TERMINY

Historia piękna, czyli jak rozumieć język sztuki

 

1. Pomiędzy narzędziem a fetyszem / 8 kwietnia

Co to jest sztuka? Czym jest dzieło sztuki? Jaka jest geneza działalności artystycznej? Prehistoria sztuki od paleolitu do epoki żelaza.

 

2. Znaj miarę! Piękno jako proporcja / 22 kwietnia

Sztuka wielkich cywilizacji starożytnych. Początek teoretycznego namysłu nad sztuką: mimesis, techné, kanon.

 

3. Pogańska forma, chrześcijańskie przesłanie / 6 maja

Sztuka preromańska i bizantyjska. Wczesne symbole i typy ikonograficzne. Ikonoklazm.

 

4. Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie! / 27 maja

Sztukaromańska. Piękno jako atrybut boskości, brzydota jako terror grzechu i mąk piekielnych. Uniwersalizm  i obiektywizm estetyczny, etyczne i dydaktyczne funkcje sztuki.

 

5. Domy światła i jesień średniowiecza / 3 czerwca

Gotyk. Estetyka jakościowa – światło i barwy. Symbole i alegorie. Fascynacja cierpieniem i śmiercią – tańce i triumfy śmierci, krucyfiksy mistyczne.

 

6. Odrodzenie i odczarowanie świata / 24 czerwca

Początek nowożytności – kontekst historyczno-kulturowy. Wczesny renesans florencki i mistrzowie flamandzcy. Perspektywa. Widzenie towarowe.

 

7. Człowiek miarą wszechrzeczy / lipiec

Antropocentryzm i humanizm dojrzałego renesansu. Perspektywa barwna i powietrzna, sfumato,  światłocień.  Ekspresja i liryzm manieryzmu. Portrety i autoportrety.

 

8-9. Barok – religijna ekstaza, świecka fascynacja detalem (2 wykłady)

a) Katolickie południe / 12 sierpnia

Sztuka kontrreformacji i styl jezuicki.  Kompozycje skośne i widzenie światłocieniowe. Iluzjonizm. Sztuka dworska i styl Ludwika XIV.

 

b) Protestancka północ / 16 września

Pejzaże i martwe natury. Motywy pracowni artysty. Dekoracyjność i finezja rokoka.

 

10. Monumentalizm i wzniosłość / 30 września

Oświecenie – klasycyzm w służbie rozumu i państwa. Narodziny muzeum. Wizjonerstwo i patos romantyzmu. Akademizm.

 

11-12. Wszystkie odcienie modernizmu (2 wykłady)

a) Zwierciadło przechadzające się po gościńcu / 7 października

Realizm, impresjonizm, pointylizm, dywizjonizm. Nowe wynalazki: fotografia, film, masowa reprodukcja. Odkrycia w dziedzinie optyki. Zaangażowanie społeczne sztuki.

 

b) Belle Époque – wykreowane światy nowoczesności / 21 października

Postimpresjonizm, symbolizm, secesja. Piękno historyczne: moda, design. Fascynacja psychoanalizą. Postawa dandysa i flâneura.

 

13. Drapieżniki i automobile, czyli rewolucja! / 4 listopada

Wielka Awangarda – fowizm, ekspresjonizm, futuryzm, konstruktywizm.

 

14. Koniec sztuki, czyli kłopoty z kwadratem i Fontanną / 25 listopada

Wielka Awangarda cd. Suprematyzm, kubizm, dadaizm, surrealizm. Antysztuka, ready mades.

 

15. Co się stało z dziełem sztuki? / 2 grudnia

Neoawangarda. Konceptualizm, pop art, sztuka zdarzeniowa i sztuka ziemi.

 

16. Za moich czasów, czyli mistrzowie teraźniejszości / 9 grudnia

Najważniejsze trendy sztuki współczesnej: Nowa Ekspresja, postmodernizm, transawangarda, neo pop, appropriation art, bio art, net art.