LEGIONOWA 2

dwie niedziele w miesiącu w godz. 13.00-15.30

Historia piękna. Jak rozumieć język sztuki?

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym cyklu wykładów „Historia piękna, czyli jak rozumieć język sztuki?”. W czasie spotkań poznamy najważniejsze przemiany w rozumieniu pojęcia sztuki na przestrzeni dziejów, ukazane na tle religii, polityki i obyczaju danego okresu. Wykłady odbywać się będą w niedzielę, dwa razy w miesiącu. Poprowadzi je dr Olga Kłosiewicz, wielokrotnie nagradzana nauczycielka akademicka Uniwersytetu Otwartego UW, specjalistka w zakresie  filozofii i estetyki. W trakcie wykładu przewidziana jest przerwa kawowa.

 

dr Olga Kłosiewicz – absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka serii edukacyjnej pod wspólnym tytułem „Tajemnice sztuki” oraz  książek „Zwierzęta Zaratustry” i „Przyroda w polskiej tradycji”. Zajmuje się filozofią współczesną i estetyką. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych, socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zgłoszenia: tel. 502 138 980, 502 596 452

Koszt zajęć: 10 zł / zajęcia

 

WYKŁADY O SZTUCE – TEMATY I TERMINY

Historia piękna, czyli jak rozumieć język sztuki

 

1. Pomiędzy narzędziem a fetyszem

Co to jest sztuka? Czym jest dzieło sztuki? Jaka jest geneza działalności artystycznej? Prehistoria sztuki od paleolitu do epoki żelaza.

 

2. Znaj miarę! Piękno jako proporcja

Sztuka wielkich cywilizacji starożytnych. Początek teoretycznego namysłu nad sztuką: mimesis, techné, kanon.

 

3. Pogańska forma, chrześcijańskie przesłanie

Sztuka preromańska i bizantyjska. Wczesne symbole i typy ikonograficzne. Ikonoklazm.

 

4. Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie!

Sztukaromańska. Piękno jako atrybut boskości, brzydota jako terror grzechu i mąk piekielnych. Uniwersalizm  i obiektywizm estetyczny, etyczne i dydaktyczne funkcje sztuki.

 

5. Domy światła i jesień średniowiecza

Gotyk. Estetyka jakościowa – światło i barwy. Symbole i alegorie. Fascynacja cierpieniem i śmiercią – tańce i triumfy śmierci, krucyfiksy mistyczne.

 

6. Odrodzenie i odczarowanie świata

Początek nowożytności – kontekst historyczno-kulturowy. Wczesny renesans florencki i mistrzowie flamandzcy. Perspektywa. Widzenie towarowe.

 

7. Człowiek miarą wszechrzeczy

Antropocentryzm i humanizm dojrzałego renesansu. Perspektywa barwna i powietrzna, sfumato,  światłocień.  Ekspresja i liryzm manieryzmu. Portrety i autoportrety.

 

8-9. Barok – religijna ekstaza, świecka fascynacja detalem (2 wykłady)

a) Katolickie południe

Sztuka kontrreformacji i styl jezuicki.  Kompozycje skośne i widzenie światłocieniowe. Iluzjonizm. Sztuka dworska i styl Ludwika XIV.

 

b) Protestancka północ

Pejzaże i martwe natury. Motywy pracowni artysty. Dekoracyjność i finezja rokoka.

 

10. Monumentalizm i wzniosłość

Oświecenie – klasycyzm w służbie rozumu i państwa. Narodziny muzeum. Wizjonerstwo i patos romantyzmu. Akademizm.

 

11-12. Wszystkie odcienie modernizmu (2 wykłady)

a) Zwierciadło przechadzające się po gościńcu

Realizm, impresjonizm, pointylizm, dywizjonizm. Nowe wynalazki: fotografia, film, masowa reprodukcja. Odkrycia w dziedzinie optyki. Zaangażowanie społeczne sztuki.

 

b) Belle Époque – wykreowane światy nowoczesności

Postimpresjonizm, symbolizm, secesja. Piękno historyczne: moda, design. Fascynacja psychoanalizą. Postawa dandysa i flâneura.

 

13. Drapieżniki i automobile, czyli rewolucja!

Wielka Awangarda – fowizm, ekspresjonizm, futuryzm, konstruktywizm.

 

14. Koniec sztuki, czyli kłopoty z kwadratem i Fontanną

Wielka Awangarda cd. Suprematyzm, kubizm, dadaizm, surrealizm. Antysztuka, ready mades.

 

15. Co się stało z dziełem sztuki?

Neoawangarda. Konceptualizm, pop art, sztuka zdarzeniowa i sztuka ziemi.

 

16. Za moich czasów, czyli mistrzowie teraźniejszości / 27 stycznia

Najważniejsze trendy sztuki współczesnej: Nowa Ekspresja, postmodernizm, transawangarda, neo pop, appropriation art, bio art, net art.