Zakup depozytu słupskiego.

Pozyskanie do Galerii im. Sleńdzińskich

kolekcji prac prof. Ludomira Sleńdzińskiego

 

 

 

 
Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz dotacji z Miasta Białystok w 2018 r. zakupiliśmy do kolekcji Galerii 25 dzieł autorstwa prof. Ludomira Sleńdzińskiego.
Na tzw. kolekcję słupską składa się 6 obrazów olejnych, 1 szkic malarski oraz 18 rysunków wykonanych: ołówkiem, węglem, sangwiną i sepią. Powstały na przestrzeni 64 lat. Najstarszy rysunek pochodzi z 1910 r., najmłodsze dzieło z 1971 r. 
To największy zakup do zbiorów Galerii od 1995 r. Jest to również niezwykle cenna pod względem merytorycznym akcesja, bowiem w sposób istotny uzupełnia zbiory, zwłaszcza cykle prac. Wymienić należy brakujący do pełnego zestawu prac wielobocznych „Wulkan” czy pejzaże z podróży artystycznych namalowane przez artystę w latach 1926-1928.
Zakup kolekcji słupskiej do zbiorów publicznych, do największej w kraju kolekcji dzieł Sleńdzińskich w Białymstoku, jest wydarzeniem niezwykle ważnym. Pozyskane obrazy są prezentowane na wystawie stałej pt. „Sztuka w genach. Sleńdzińscy”. Posłużyły do napisania kilku artykułów popularno-naukowych. Były inspiracją warsztatów rodzinnych oraz warsztatów plastycznych, które weszły do stałej oferty edukacyjnej Galerii.
Zakupione prace można obejrzeć na stronie internetowej: cyfrowagaleriaslendzinskich.pl.
 
Izabela Suchocka
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji z Miasta Białystok w 2018 r. zakupiliśmy do kolekcji Galerii 25 dzieł autorstwa prof. Ludomira Sleńdzińskiego.
 
Na tzw. kolekcję słupską składa się 6 obrazów olejnych, 1 szkic malarski oraz 18 rysunków wykonanych: ołówkiem, węglem, sangwiną i sepią. Powstały na przestrzeni 64 lat. Najstarszy rysunek pochodzi z 1910 r., najmłodsze dzieło z 1971 r. 
 
To największy zakup do zbiorów Galerii od 1995 r. Jest to również niezwykle cenna pod względem merytorycznym akcesja, bowiem w sposób istotny uzupełnia zbiory, zwłaszcza cykle prac. Wymienić należy brakujący do pełnego zestawu prac wielobocznych „Wulkan” czy pejzaże z podróży artystycznych namalowane przez artystę w latach 1926-1928.
 
Zakup kolekcji słupskiej do zbiorów publicznych, do największej w kraju kolekcji dzieł Sleńdzińskich w Białymstoku, jest wydarzeniem niezwykle ważnym. Pozyskane obrazy są prezentowane na wystawie stałej pt. „Sztuka w genach. Sleńdzińscy”. Posłużyły do napisania kilku artykułów popularno-naukowych. Były inspiracją warsztatów rodzinnych oraz warsztatów plastycznych, które weszły do stałej oferty edukacyjnej Galerii.
 
Izabela Suchocka
 
 
Zakupione prace można obejrzeć na stronie internetowej: http://cyfrowa.galeriaslendzinskich.pl
 
Prezentacja kolekcji słupskiej FOTORELACJA