Fundusz Współpracy

 

Fundusz Współpracy to możliwość wykorzystania zasobów Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Celem programu jest ułatwienie dostępności do przestrzeni, sprzętu i kompetencji dla organizacji pozarządowych, stypendystów, twórców, animatorów kultury i grup nieformalnych. Więcej informacji znajduje się na stronie Wschodzącego Białegostoku.

 

Regulamin udostępniania zasobów w ramach Funduszu Współpracy

Zasoby Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku