REGULAMIN ZWIEDZANIA GALERII
 
Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne jest ważny bilet wstępu. Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.
 
Opłata ulgowa za wstęp do Galerii przysługuje:
- uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich;
- emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami polskimi;
- nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce;
- osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznakę honorową „Zasłużony działacz kultury”.
 
Wstęp bezpłatny do Galerii przysługuje:
- osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
- dzieciom do lat siedmiu;
- nauczycielom i opiekunom grup zorganizowanych uczestniczących w lekcjach muzealnych lub warsztatach plastycznych.
 
Galeria respektuje ulgi przysługujące posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Karty Aktywnego Seniora pod warunkiem okazania oryginału bądź kopii oraz sprawdzenia ważności dokumentu przez pracownika recepcji Galerii.
 
Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 
Na salach ekspozycyjnych nie wolno pozostawać z plecakami, torbami podróżnymi, parasolami, statywami oraz w okryciach wierzchnich. Rzeczy te należy pozostawić w szatni i rozpocząć zwiedzanie.
 
Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za uszkodzenie eksponatu.
 
Rodzice i opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Galerii oraz są odpowiedzialni za ich czyny.
 
Niedozwolone jest:
- wnoszenie broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
- wchodzenie do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania;
- samowolnego obsługiwania sprzętu do odtwarzania filmów i prezentacji znajdującego się na wystawach.
 
Na terenie Galerii dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych i kamer przy następujących ograniczeniach:
- jeżeli nie przeszkadza to innym zwiedzającym;
- bez użycia lampy błyskowej lub innej formy doświetlania i statywów.
 
Wykonane zdjęcia i materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku. Galeria nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania ujęć fotograficznych i filmowych.
 
W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników i służbę ochrony Galerii.
Regulamin zwiedzania Galerii
 
- Podstawą wejścia na sale ekspozycyjne jest ważny bilet wstępu. Ostatnie wejście odbywa się na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.
 
- Opłata ulgowa za wstęp do Galerii przysługuje:
- uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich;
- emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami polskimi;
- nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce;
- osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznakę honorową „Zasłużony działacz kultury”.
 
- Wstęp bezpłatny do Galerii przysługuje:
- osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
- dzieciom do lat siedmiu;
- nauczycielom i opiekunom grup zorganizowanych uczestniczących w lekcjach muzealnych lub warsztatach plastycznych.
 
- Galeria respektuje ulgi przysługujące posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Karty Aktywnego Seniora pod warunkiem okazania oryginału bądź kopii oraz sprawdzenia ważności dokumentu przez pracownika recepcji Galerii.
 
- Zabrania się wstępu do Galerii osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 
- Na salach ekspozycyjnych nie wolno pozostawać z plecakami, torbami podróżnymi, parasolami, statywami oraz w okryciach wierzchnich. Rzeczy te należy pozostawić w szatni i rozpocząć zwiedzanie.
 
- Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za uszkodzenie eksponatu.
 
- Rodzice i opiekunowie grup dzieci i młodzieży zobowiązani są do opieki nad dziećmi, z którymi przyszli do Galerii oraz są odpowiedzialni za ich czyny.
 
- Niedozwolone jest:
- wnoszenie broni palnej oraz ostrych i niebezpiecznych przedmiotów;
- wchodzenie do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania;
- samowolnego obsługiwania sprzętu do odtwarzania filmów i prezentacji znajdującego się na wystawach.
 
- Na terenie Galerii dopuszcza się używanie aparatów fotograficznych i kamer przy następujących ograniczeniach:
- jeżeli nie przeszkadza to innym zwiedzającym;
- bez użycia lampy błyskowej lub innej formy doświetlania i statywów.
 
- Wykonane zdjęcia i materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku. Galeria nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania ujęć fotograficznych i filmowych.
 
- W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników i służbę ochrony Galerii.

 

Regulamin zwiedzania Galerii