3. SZTUKA OTWIERA

sztuka otwiera 3.jpg

Pilotażowe warsztaty skierowane głównie do osób z niepełnosprawnością wzroku. Cykl spotkań powiązanych z wystawami prezentowanymi przy ulicy Legionowej 2. Celem zajęć jest stworzenie przestrzeni do wielozmysłowego odbioru sztuki wizualnej. Na potrzeby warsztatów zostaną opracowane pomoce dydaktyczne, będzie też czas na rozmowy o różnorodnych sposobach doświadczania sztuki i dzielenie się wrażeniami.

ZAJĘCIA PROWADZI: Monika Marciniak

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ: czwartki, 14.30 - 16.00 (raz w miesiącu)
ZAJĘCIA BEZPŁATNE
MIEJSCE: ul. Legionowa 2
TELEFON: 502 138 980

Powrót na początek strony