Konferencja edukacyjna

konfa_edu_5.jpg

Konferencja edukacyjna organizowana jest przez Galerię im. Sleńdzińskich od 2015 roku regularnie, co dwa lata. Skierowana jest do nauczycieli, pracowników placówek oświatowo - wychowawczych, animatorów kultury, edukatorów muzealnych, instruktorów plastycznych, oraz do wszystkich  dla których edukacja muzealna nie jest obojętna oraz stanowi ważny element nauczania i wychowania do uczestnictwa w kulturze. 

Każda z edycji konferencji poświęcona jest innemu zagadnieniu edukacyjnemu, jednakże jej cel zawsze jest niezmienny: popularyzacja edukacji muzealnej, która w sposób niepodważalny rozwija kreatywność, wrażliwość estetyczną, poszerza horyzonty, przygotowuje do świadomego odbioru sztuki, czy w końcu wspiera i wzbogaca realizację szkolnej podstawy programowej. Naszym zamiarem jest również integracja środowiska muzealnego i oświatowego oraz zawiązanie międzyinstytucjonalnej współpracy. Spotkania także są  okazją do zapoznania się z ofertą muzeów  i galerii, zebrania materiałów edukacyjnych przygotowanych przez placówki z myślą o szerokiej grupie odbiorców – nie tylko grup szkolnych, ale też nauczycieli, rodzin i widzów indywidualnych.

Do tej pory odbyły się trzy edycje:

  • „Potencjał edukacji muzealnej w Białymstoku” – 2015 r
  • „Nowe odsłony edukacji muzealnej” – 2017 r
  • „Edukacja z dystansem – czyli nowe oblicza działalności muzealnej” – 2020 r
Powrót na początek strony