14. Julliet EM Festival

Zapowiadamy 14. Julliet EM Festival (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej)!

W tym roku festiwal odbędzie się w datach 24-31.07.2022 pod hasłem „Alchemie”.

 

Idea przewodnia 14. edycji „Alchemie”

Tegoroczna edycja nawiązuje do koncepcji postrzegania alchemii jako złożonego fenomenu kulturowego, przekazującego mitologiczne toposy. Według twórcy tej idei, Claude`a Lévi-Strauss`a, legendarna scienta occulta, to nie pseudonaukowa iluzja, ale próba holistycznego ujęcia świata. Zrozumienie niezbędnego w niej mitu, możliwe jest w ujęciu całościowym, wzorowanym na interpretacji wielogłosowej partytury muzycznej.

Analogicznie, w 14. edycji chcemy spojrzeć na arcydzieła muzyki dawnej, przez pryzmat mitu „wiedzy hermetycznej”. Mistrzostwo muzyczne – podobnie jak w sztuce alchemicznej - to połączenie rzemiosła z filozoficzną refleksją, eksperymentu - z poszukiwaniem ram metodologicznych. Artysta specjalizujący się w Wykonawstwie Historycznym - jak alchemik - posługuje się skomplikowanymi symbolami graficznymi, które są zarówno narzędziem mnemotechnicznym w procesie przygotowania dzieła muzycznego, jak i kodem do przekazania treści alegorycznych i uniwersalnych.

Kompozycja programu koncertów i wydarzeń towarzyszących, nawiązuje do terminów związanych z praktykami alchemicznymi i ich idealistycznym poszukiwaniem „pierwszej materii”.

W 14. edycji „Alchemie”, jako „niezmienny element pośród powierzchownych różnic”, przyjmujemy klawiaturę historyczną – cześć wspólną dla klawesynu, wirginału, klawikordu, organów oraz violi organista - unikalnego instrumentu zrekonstruowanego w oparciu o szkice Leonarda da Vinci.

W zróżnicowanej sonorystyce tych instrumentów zaprezentujemy utwory z części I, III i IV Clavier Übung J. S. Bacha - mistrza „transmutacji” studium gry w arcydzieła kompozytorskie muzyki klawiaturowej. W aranżacjach dzieł kompozytorów francuskich XVII i VIII wieku zabrzmi stop brzmieniowy klawesynów z violą organista oraz mikstura archaicznego wirginału i lutni.

 

Julliet EM Festival w eterze

Obok tradycyjnych wydarzeń towarzyszących (prelekcje tematyczne, słowo wstępu artysty, noty programowe), cykl Julliet EMMF Radio prezentuje będzie kontynuowany. Słuchowisko muzyczne „Co się nie stało w Blīdene” zostanie zaprezentowane na platformach podcastowych i kanale YT.

 

Wykonawcy

Program edycji będzie realizowany przez polskich specjalistów-wirtuozów instrumentów historycznych, ale także debiutantów w ruchu HIP – absolwentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz studentów Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie.

 

Organizator

Dyrektorem artystycznym Julliet EM Festivalu i pomysłodawcą jego koncepcji jest Anna Urszula Kucharska – wybitna klawesynistka, doktor sztuki muzycznej, pedagog, lingwistka, autorka scenariuszy spektakli i eksperymentalnych audycji z muzyką dawną. Organizatorem festiwalu jest Galeria im. Sleńdzińskich.

Powrót na początek strony