Ludmiła Stehnova i Izaak Celnikier

Ludmiła i Celnikier.jpg

data: 16.08.2024
godz. 17.00
miejsce: Waryńskiego 24a
wykład/wstęp wolny

Ludmiła Stehnova i Izaak Celnikier – troska o upamiętnienie żydowskiej społeczności Białegostoku

Z okazji 81. rocznicy zagłady białostockiego getta Zuzanna Benesz-Goldfinger wygłosi wykład o wczesnej drodze twórczej Ludmiły Stehnovej (1924–1991) i Izaaka Celnikiera (1923–2011). Ich wspólna historia zaczęła się w  Wyższej Szkole Rzemiosła Artystycznego w Pradze pod koniec lat 40. Celniker, najmłodszy i jedyny ocalały z tzw. pracowni kopistów Oskara Steffena, przetrwał sześć niemieckich obozów i siedem śmiertelnych transportów, by cudem uratować się na trasie między Flossenburgiem a Dachau.
Ludmiła Stehnova urodziła się w  małej miejscowości Vavřinec w  Czechosłowacji. Choć nie była Żydówką, wojna wywarła na niej bolesne piętno: jej ojciec związał się z ruchem oporu i  za pisanie antynazistowskich poematów został rozstrzelany. Ludmiła ukończyła studia w 1953 r. Nie wiadomo, kiedy zaczął się uczuciowy związek między dwojgiem młodych, a zarazem ciężko doświadczonych artystów. Zbliżyły ich podobne przeżycia, które szybko znalazły odzwierciedlenie w ich twórczości. Izaak z Pragi przywiózł obraz „Getto” (1949), który zaprezentował na słynnej wystawie „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w 1955 r., znanej najbardziej pod skrótową nazwą „Arsenał”. Ludmiła jako temat swojej pracy dyplomowej wybrała „Pomnik powstania w  getcie białostockim”, dramatu w obcym przecież dla niej kraju.

Zuzanna Benesz-Goldfinger – antropolożka kultury i historyczka sztuki, kuratorka wystaw, kierowniczka Działu Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. Interesuje się tradycją obrazowania w sztuce żydowskiej, a także powinowactwami między literaturą, teologią i sztuką. Autorka wystawy „Niewielkie resztki z Solnej. Izaak Celnikier wobec doświadczenia Zagłady” oraz redaktorka katalogu do tej wystawy – obszernej monografii opartej na prekursorskich badaniach. Jej pracy zawdzięczamy odnalezienie rzeźby „Powstanka z białostockiego getta” L. Stehnowej.

Powrót na początek strony