wystawa

Czas pamięci. Jerzy Grygorczuk

23.06 - 06.08 | 2023
  • Legionowa 2

Czas pamięci. Jerzy Grygorczuk

wernisaż: 23.06.2023 (piątek) 18:00
czas trwania wystawy: 22.06 – 6.08.2023

Jerzy Grygorczuk studia artystyczne odbył na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1970 roku. Po studiach powrócił do miejsca swojego urodzenia, do Białegostoku. Pracował w różnych materiałach – metalu, kamieniu, drewnie. Technikę rzeźbienia w drewnie opanował znakomicie, a rodzaj stosowanej Jemu tylko właściwej polichromii stanowił o kreatywnej inności. Nie obca Mu natura prześmiewcy usprawiedliwiała publicystykę w działalności rzeźbiarskiej. Sztukę swą uczynił terenem, gdzie wiedza o świecie zewnętrznym podlegała osobistej interpretacji. Artysta reagował bowiem na zdarzenia polityczne, przetwarzał je, tworząc swoisty komentarz. Przybierał on czasem postać karykatury, gorzkiego żartu. W swojej twórczości dosadnie określał swój stosunek do zakłamania, nietolerancji, nadużywania narodowych czy religijnych symboli. Przez wszystkie lata od uzyskania dyplomu pracował w swoim zawodzie – rzeźbiarza.

 

kuratorka wystawy: Bogumiła Masicka-Grygorczuk

Powrót na początek strony