wystawa

Non omnis... Malarstwo artystów żydowskich Białegostoku

27.01 - 21.05 | 2023
  • Waryńskiego 24A

Non omnis... Malarstwo artystów żydowskich Białegostoku

wernisaż: 27.01.2023 (piątek) 18:00
czas trwania wystawy: 27.01.2023 – 14.05.2023

Białystok od dawna zamieszkiwała znacząca diaspora żydowska. Przez wiele lat Żydzi tworzyli niewiele dzieł sztuki, jako że zgodnie z religijnymi zakazami nie wolno było przedstawiać żadnego żyjącego stworzenia. Ta karta dziejów naszego miasta jest dopiero odkrywana, lecz już teraz wiemy, że także w tej perspektywie Białystok był ośrodkiem ogromnie interesującym. Tu przyszła na świat liczna grupa artystów, którzy wcześniej (jak Max Weber) lub później (jak Benn Rabinowicz i Simon Segal) wyjechali stąd w świat. Inni, jak znaczna liczba artystów-uciekinierów z okupowanych przez hitlerowców ziem Polski, przybyła do miasta po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Ten rozdział artystyczny nigdy dotychczas nie był przedmiotem wystaw, ponieważ dzieła sztuki nie przetrwały w zniszczonym mieście. Wystawa będzie ważną próbą przywrócenia pamięci o związanych z naszym miastem wybitnych twórcach, którzy wywodzili się z Białegostoku, pracowali zaś i zyskali sławę za granicą, przede wszystkim we Francji i Stanach Zjednoczonych.

kurator wystawy: Joanna Tomalska-Więcek

Powrót na początek strony