wystawa

Ślady

Stanisław Ostaszewski
02.06 - 24.09 | 2023
  • Rynek Kościuszki 4

Ślady. Stanisław Ostaszewski

czas trwania wystawy: 2.06 – 24.09.2023

Stanisław Ostaszewski korzysta z różnych mediów wypowiedzi artystycznej. Tym razem swoją obserwacją otaczającego świata dzieli się z nami poprzez rzeźbę. Jego prace, wykonane głównie w dębowym drewnie są duże, ciężkie wręcz monumentalne, ale przy tym pełne dynamiki i ekspresji. Tematykę rzeźb można podzielić na dwie kategorie: świata natury, która jest niewyczerpalnym źródłem kształtów i form oraz postaci ludzkiej wyrażającą wewnętrzne napięcie i siłę. W obu przypadkach artysta posługuje się uproszonymi, a  czasem abstrakcyjnymi formami, ukazując to co według niego najistotniejsze, a przy tym dając prawo do swobodnego odbioru.

Stanisław Ostaszewski – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Wzornictwa Przemysłowego i Wydziału Architektury Wnętrz. Od 1983 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa a od 1997 do 2018 r. był prezesem oddziału związku w Białymstoku. W latach 1995-2010 pełnił funkcję Plastyka Miejskiego, a od 2010 do 2022 r. zajmował się estetyką przestrzeni publicznej miasta Białegostoku. Był również komisarzem XVI, XVII, XVIII, XIX i XX-ego Pleneru Rzeźby w Drewnie w Hajnówce. Brał udział w wielu wystawach w Polsce i na świecie. Aktualnie zajmuje się architekturą wnętrz, rzeźbą, wystawiennictwem oraz grafiką użytkową.


kuratorka wystawy: Elżbieta Komarzewska

Powrót na początek strony