Fundusz Współpracy

Fundusz Współpracy to możliwość wykorzystania zasobów Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Celem programu jest ułatwienie dostępności do przestrzeni, sprzętu i kompetencji dla organizacji pozarządowych, stypendystów, twórców, animatorów kultury i grup nieformalnych. Więcej informacji o Funduszu Współpracy w znajduje się na stronie Miasta Białegostoku.

Powrót na początek strony