JR_S-0449.jpg

Mikołaj Malesza. Poza słowem

Mikołaj Malesza w swojej twórczości czerpie z różnych źródeł i szuka odmienności. Inspiracją do malowania zawsze było i jest miejsce jego pochodzenia. Wpływ krajobrazu, kontakt ze zwierzętami, specyficzna wschodnia duchowość, a także teatr miały szerokie oddziaływanie na powstawanie wielu dzieł. W katalogu wystawy z 2021 roku prezentujemy obrazy z nurtu „ikonicznego” oraz cyklu „Między słowami”, a także kilkadziesiąt prac małego formatu.

cena: 30 zł

Powrót na początek strony