Julliet EM Festival

GSL_festiwal_www_2.png

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej jest pierwszą w regionie cykliczną imprezą o międzynarodowym charakterze, poświęconą profesjonalnemu wykonawstwu muzyki dawnej. Festiwal, będący jednym ze stałych punktów w rocznym programie działań kulturotwórczych Galerii, nawiązuje do postaci Donatorki – Julitty Sleńdzińskiej – klawesynistki i pianistki, pedagoga PWSM, postaci zasłużonej dla polskiej muzyki dawnej i jednej z prekursorek gry na instrumentach historycznych w Polsce.

Festiwal o 13-letniej już tradycji jest rozpoznawalny na kulturalnej mapie Polski dzięki klimatowi miasta „kresów” (gdzie barokowa przeszłość miesza się z legendarną wschodnią gościnnością i repatrianckimi tradycjami artystycznymi), a także dzięki oryginalnej formule abstrakcyjnego „muzycznego eseju”, w którym poszczególne wydarzenia dni festiwalowych stanowią artystyczną interpretację tytułu-tematu edycji. Wszystkie elementy Festiwalu – koncerty, imprezy towarzyszące (prelekcje, projekcje filmów, warsztaty), noty programowe w festiwalowych broszurach, grafika informacyjna – spięte są tematyczną ideą przewodnią. Idea ta ogniskuje się na wybranym aspekcie estetycznym epoki, filozofii czy socjologii sztuki. Historyczne instrumenty lub ich rekonstrukcje, badanie naukowe towarzyszące przygotowaniu programu koncertów czy „etykietka” HIP stanowią punkt wyjścia dla stworzenia całościowej kompozycji danego Festiwalu.

„Nick-name” Festiwalu
Z okazji XI edycji Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej otrzymał dodatkową, alternatywną nazwę: Julliet EM Festival (Julliet Early Music Festival). Pełni ona funkcję „nick-name`u. Słowo „Julliet”, wzięte z utworu klawesynowego „La Julliet” (13èm Ordre, III księga Pièces de Clavecin Françoisa Couperina) nawiązuje do Julitty-klawesynistki, a także lipca, w którym zaczyna się Festiwal, zaś jego Patronka świętuje urodziny.

Dyrektor artystyczna Festiwalu
Dyrektorką artystyczną i twórczynią koncepcji Festiwalu od pierwszej edycji (2009) jest Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuk muzycznych, specjalistka w dziedzinie Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego.

Powrót na początek strony