JR_S-0472.jpg

Rudolf Macura (1886-1940). Portret architekta niestrudzonego

Sebastian Wicher

Monografia przybliża życie i twórczość Rudolfa Feliksa Macury – architekta, artysty malarza, etnografa, urzędnika i pedagoga, działającego przed I wojną na terenie Galicji, zaś po 1918 roku na białostocczyźnie i w Warszawie. Jego dorobek architektoniczny obejmuje obiekty użyteczności publicznej, w szczególności sakralne, budynki mieszkalne i pomniki. Oprócz pracy zawodowej Macura uprawiał malarstwo, animował życie społeczno-kulturalne, dokumentował i kolekcjonował dziedzictwo kulturowe Kurpiów.

cena: 50 zł

Powrót na początek strony