JR_S-0393.jpg

Wojciech Pawliczuk. Lingumity

Wojciech Pawliczuk urodził się i wychował w Hajnówce, gdzie jego wyobraźnię i osobowość twórczą na zawsze oplotły puszczańskie korzenie. Artbook prezentuje zestaw antropomorficznych stworów, do wykonania których inspiracją była mitologia dawnych ludów Europy – Celtów, Słowian i Wikingów. Artysta tworzy głównie w drewnie, wykorzystuje także różnorodne tworzywa i materiały z odzysku, kreując w ten sposób swoiste Pawliczukowe bestiarium, przypominające jak gdyby mobilne rzeźby teatralne.

cena: 35 zł

Powrót na początek strony