MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PAMIĘTNIK”

Plakat konkursu

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PAMIĘTNIK” odbywa się co dwa lata nieprzerwanie od 1994 roku, a jego idea nawiązuje do serii obrazów Ludomira Sleńdzińskiego pn. „Mój Pamiętnik”. Cykl składa się z 18 dwustronnych plansz, na których artysta opowiedział pędzlem losy swojego życia. Niczym na kartach pamiętnika utrwalił najważniejsze wydarzenia z własnej przeszłości. Każdy obraz obejmuje określony okres życia artysty i składa się z kilku miniaturowych scen przedstawiających spotykane przez artystę osoby, odwiedzane miejsca czy też ciekawe epizody z jego życia. To oryginalne dzieło, przed laty, zainspirowało Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku do ogłoszenia Konkursu Plastycznego, a każda z jego edycji nawiązuje do kolejnej planszy malarskiego Pamiętnika.

Najbliższa edycja konkursu: wiosna 2023 r. Szczegóły wkrótce.

Powrót na początek strony