XV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PAMIĘTNIK” pod hasłem KOPIUJ MISTRZA!

Plakat konkursu

kwiecień – wrzesień 2021 r.

„Mój Pamiętnik” to cykl 18 dwustronnych obrazów Ludomira Sleńdzińskiego, na których artysta opowiedział pędzlem losy swojego życia. Niczym na kartach pamiętnika utrwalił na nich najważniejsze wydarzenia z własnej przeszłości. Każdy obraz obejmuje określony okres życia artysty i składa się z kilku miniaturowych scen przedstawiających spotykane przez artystę osoby, odwiedzane miejsca czy też ciekawe epizody z jego życia. To oryginalne dzieło, przed laty, zainspirowało Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku do ogłoszenia Konkursu Plastycznego, adresowanego do dzieci i młodzieży. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest kolejnej planszy Pamiętnika, nosi inny podtytuł i tym samym stawia nowe wyzwanie przed uczestnikami konkursu. Tegorocznej edycji towarzyszyła 12. plansza Pamiętnika, na której artysta uwiecznił swoje wybrane prace malarskie i rzeźbiarskie. Zestaw dzieł stanowi ważny przykład twórczych poszukiwań artysty w zakresie kompozycji, koloru czy faktury. Uwiecznione na planszy prace były wielokrotnie wystawiane w kraju i za granicą. Różny też był losy poszczególnych prac – niektóre zaginęły (być może uległy zniszczeniu lub zostały przemalowane przez samego artystę), inne zobaczymy w muzeach (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), niektóre znajdują się w kolekcjach prywatnych, a dziesięć z nich szczęśliwie trafiło do Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku (zostały one wyszczególnione na okładce regulaminu).

Uczestnikom konkursu zaproponowaliśmy zatem wykonanie kopii lub własnej interpretacji wybranego dzieła Ludomira Sleńdzińskiego z kolekcji Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. Zadanie polegało na wybraniu pracy artysty i próbie jej odwzorowania zachowując swój własny indywidualny styl.

Nadesłanych zostało 491 prac z różnych ośrodków z kraju, a także z Białorusi. Jury w składzie:

  1. Honorata Wincenciak – Zamostna (artysta plastyk, wicedyrektor do spraw artystycznych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu)
  2. Krystyna Kunicka (artysta plastyk, Działu Sztuk Plastycznych Podlaskiego Instytutu Kultury)
  3. Izabela Suchocka (główny inwentaryzator zbiorów Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku)

w  obecności koordynatora konkursu  Izabeli Korolczuk (kierownik Działu Edukacji Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku)  przyznało nagrody oraz wyróżnienia w następujących kategoriach:

  • w kategorii wiekowej 5-6 lat: 4 nagrody, 4 wyróżnienia
  • w kategorii wiekowej 7-9 lat: 8 nagród, 10 wyróżnień
  • w kategorii wiekowej 10-13 lat: 13 nagród, 18 wyróżnień
  • w kategorii wiekowej 14-18 lat: 8 nagród, 8 wyróżnień
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz innych placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych: 6 nagród, 7 wyróżnień
  • nauczyciele: 8 nagród, 7 podziękowań

Ponadto Jury postanowiło przyznać dwie nagrody specjalne Galerii im. Sleńdzińskich oraz złożyć szczególne podziękowania za udział w konkursie uczestnikom z Białorusi. 

Wykaz nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w załączeniu.

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 19 września 2021 w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 24a. O szczegółach poinformujemy laureatów drogą mailową lub telefoniczną. 

Powrót na początek strony